כך עבדו עלינו הסינים במפעל הממתקים

רבי אשר אנשיל כ"ץ, רב הכשרות 'חרדים' מספר על קורותיו בדרך להכשרת המפעל בסין

רבי  אשר אנשיל כ"ץ, רב הכשרות 'חרדים' מספר על קורותיו בדרך להכשרת המפעל בסין

באולם הייצור הראשי של אחד ממפעלי הממתקים הגדולים בסין, פלגי זיעה ואדי קיטור עולים מתוך סירים מבעבעים, עליהם מאות פועלים עמלים, מערבבים ומבשלים עיסת בצק מתוקה, משם מועבר הבצק למכונות ומערבלים בהם מוסיפים תמציות טעם וריח, מתוך שלל ניחוחי פירות האילן ותותי השדה. משם מועברים ומוכנסים תחת עול המחרשה של מכונות ה'פרעס' לקבלת תואר של צורה עם צורות שונות ומשונות שלא שיערום אבותינו מעולם.

באולם סמוך עוד פועלים רצים מאובקים מכף רגל עד ראש, עמלים בהכנת תערובת אבקה חמוצה המועבר אחר כבוד לכבשני-אש. משם יוצאת האבקה לאולם שלישי היישר למכונות תופים מיוחדים, בתוכם מערבבים את הסוכריות הקשות עם האבקה החמוצה ובכך יקרא שמו בישראל 'חמוץ מתוק', משם מועברים לחדרי ייבוש, ומשם למחלקת האריזה, בה הם נעטפים ונסגרים עם חותמת הכשרות המתנוסס עליהם בכדי שיכירו וידעו כל באי עולם כי על טהרת הקודש נעשו ללא שום חשש ופקפוק כלל, ובכך ראויים המה לעלותם על שולחנם של צרבי דרבנן ב'אבות ובנים' ובחברות המשניות לקיים דבש וחלב תחת לשונך, ולענג בהם את ילדי החמד בתענוגי השבת שתהא חיכם ממתקים ומחמדים. אחר העמל הרב תהא ברכת 'שהכל נהיה בדברו' נאמרת בכוונה יתירה מפיות עמך בית ישראל.

משגיחי הכשרות

על הכל נוסיף את ניצוח מלאכת הקודש של משגיחי הכשרות העומדים על משמרתם שתהא כולו על הצד המהודר ביותר, וכאן המקום להוקירם ולהעריכם. ישובים המה על אדמת ניכר ימים לילות ושבועות במסירות אין קץ לוודא שחלילה לא ייצא שום מכשול מתחת ידם. עבודתם מתחלת מבראשית – בבדיקת כל המרכיבים והסממנים, ניקיון ובדיקת המחסנים עד אחרוני החדרים, לאחמ"כ מתחיל תהליך ההכשרה – מסכת שלמה בפני עצמה הכולל הגעלה הכשרה וליבון עם לשונות עש ותימרות עשן, ואחרי ככלות הכל, מתחילים מיד במסכת חדשה של הייצור עצמו הכולל השגחה צמודה ופיקוח, בה נוטלים המשגיחים חלק בראש זה בכה וזה בכה איש על מחנהו ואיש על תפקידו, מעליהם עומד משגיח ראשי לפיקוח ניהול עצה והדרכה, רק בכך מצדיקים המה את חותמת הכשרות הנצמדת אליה.

וכי תימא שבזה יצאו המשגיחים ידי חובתם, טעות חמורה בידכם – אין זה כי אם תחילת עבודתם, מעתה ילכו המה בחיל ולא תמיד בכח בכל מבואות המפעל היכליו חדריו ומחסניו, פינותיו ומכונותיו ישגיחו יפקחו וירוצו ממשמרת למשמרת לוודא כי הכל כשורה, ועד אשר ייצאו אחרוני המשלוחים ארוזים וסגורים גם הם בחותם הכשרות לא ינוחו ולא ישקטו. מקיימים הם ודרשת וחקרת הדק היטב – היטב הדק, למען יהיה הדבר בשלימות הכשרות ובתכלית ההידור. עד כאן הקדמה.

מספר הרב כץ:

מתוקף תפקידי כרב המכשיר של הייצור המיוחד במפעל בסין, קיבלתי באחד הימים טלפון בהול מהמשגיח הראשי אשר בתוך המפעל כשהוא נסער כולו. במה דברים אמורים, זה להם ימים אחדים שרואים המה שהמפעל איננו מתנהל כשורה, אך עדיין לא עלו על עקבותיו, הכל התחיל בעת שהמשגיח האחראי על קווי האריזה גילה לחרדתו שכמויות הסוכריות האריזות אינם תואמות את כמויות הייצור, דהיינו שמרובים המה פי כמה מכמות הייצור עצמו ואינם תואמים את הרשימות של משגיחי הכשרות הצמודים לקווי הייצור השונים. פירוש הדבר כי אי שם בין הייצור לבין האריזה מוחדרים פנימה בדרך כל-שהיא כמויות אדירות של מיני מתיקה ממקום אחר חלילה, שוד ושבר. אך אויה, הכל נראה על פניו בסדר וכמה שבדקו ויגעו למצוא את הפירצה לא מצאו.

החשד שהתעורר

ולא זו בלבד אלא שבמקביל גם המשגיח אשר במחלקת התנורים וחדרי הייבוש החל להתלונן כי העובדים אשר תחת פיקוחו החלו להתנהג בפתאומיות באופן מחשיד, אשר בכל פעם שהוא נכנס להשגיח בתוך חדר הייבוש מזרזים אותו תמיד לצאת ולבל ישהה בתוכה פנימה יותר מרגעים ספורים, ומאידך בכל פעם שהם נכנסים לאותו חדר מקיימים המה בהידור את 'והדלת סגרו אחריו' מבתוכה פנימה ואין ביכולתו להיכנס, דבר הנוגד בתכלית את דרישת הכשרות לתת כניסה למשגיחים בכל עת ועונה בכל מקום שהוא בכל שטחי המפעל כולו ללא יוצא מן הכלל.

זאת ועוד, שהעובדים לא נותנים לו להדליק אור בחדר בטענת הבל כי בתנור ההוא יש חשש 'גרמא' של פיצוץ ושריפה, אולם ראה זה פלא כי בכל עת אשר הם שוהים מיד ויהי אור ככל אוות נפשם ללא שום שריפה, והדבר אומר דרשני. וגרוע מכך והחמור מכולם הוא כשל כמות שנכנסת לכאן לייבוש יוצאת כפולה ומכופלת, והוא פלאי. תעלומה ואין קורא לה. אשר על כן הגיעו למסקנה פשוטה אשר ללא צל של ספק רמאות יש כאן, ויש לפסול את הייצור כולו.

ועתה נפשם בשאלתם, מה יעשו בעושי המלאכה, האם להמשיך לעקוב אחר הרמאות ולגלות את הפרצה, או להפסיק פעולתם לאלתר ולהחרים את תכולת המפעל כולו כדת וכדין. ברור שהוריתי להם לפסול תיכף ללא שהות את כל הייצור ולהפסיק תיכף את פעולתם, כאשר במקביל נתתי מהלכים בידם כדת מה לעשות, לפי אישורי הסמכות אשר בידי ביני לבין הנהלת המפעל.

משגיח צנום השתחל פנימה

בסוף אותו יום העבודה, התחבאו כמה משגיחים בתוך המפעל וכשראו כי אין איש יצאו המשגיחים ממערתם והחלו במלאכתם, בנשימה אחת עטו כולם על אותו חדר המסתורין הוציאו כל העגלות ורוקנו כל תכולת החדר ופתחו באמצע ימות החמה בבדיקת חמץ נרחבת בכל פינה ופינה, עד שמצאו בתחתית אחד הקירות כמין טלאי מהודק היטב ולא נראה לעין, תיכף קרועה ומתחתיה גילו את הפירצה הקוראת לגנב – דלת סתרים קטנה שהוביל לצדו החיצוני של המפעל, משגיח צנום השתחל פנימה וחשכו עיניו מלראות… הוא מצא את עצמו בתוך מחסן ששכן מחוץ למפעל שם שכנו מסודרים רבבות סוכריות גולמיות דומות להפליא לאלו שבפס הייצור אך הבדל קטן-אדיר ביניהם הם היו טריפה למהדרין ! בהם חששות של איסורי אורייתא ! חלקם עם חשש ציפוי מן החי, חלקם עם חשש של סתם יינם, ה"י.

במקום 'לא תאכל כל תועבה', רצו הגויים להכשילנו בסוכריות תועבה ! מתברר – שאחרי ההכשרה פרצו הגויים מבחוץ באין רואים חור בדופן, סתמוה עם דלת סתרים וטלאי לא נראה לעין, דרכה העבירו והשחילו סוכריות לא כשרות לתוך אותו חדר סודי, סידרום נאה על גבי מגשים מותאמים והעבירו אותם הלאה יחד עם הסוכריות הכשרות להמשך תהליך האריזה ובכך הכפילו את הכמויות פי כמה וכמה. בזה סברו להרוויח בכפליים ראשית להוריד מהם את עול משגיחי הכשרות, ובנוסף להיפטר מכמויות הסוכריות הישנות.

עם קבלת תוצאות החקירה קיימו המשגיחים גם הם את הפסוק והדלת סתרים סגרו אחריהם, החזירו את כל העגלות על מקומן סגרו את האור שלא התפוצץ, לקחו את כל חותמיהם וחפציהם ומבחר אביזריהם, והלכו מבלי לשוב לעולם… בכך פסלנו לצמיתות את המפעל כולו, וכל הייצור הכשר – לא כשר ירד לטמיון.

כך הוא דרכה של כשרות, ודרשת וחקרת הדק היטב, אם אכן נעשה הדבר כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו !

 (קטעים מובחרים מתוך שיחת גאב"ד חרדים)