אני לא בוכה על הבן אני בוכה על משהו אחר

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

הבן של רב ישעיהו לייב מקרעסטיר נפל למשכב.

בא אחד התלמידים ורואה אותו בוכה. הוא אומר לו: יהיה בסדר, הבן יבריא.

ענה לו רב ישעיהו, אני לא בוכה על הבן אני בוכה על משהו אחר.

באים אלי כל הזמן יהודים מסכנים ומספרים על צרותיהם ואני בוכה איתם וזה כואב לי. ועכשיו שהבן שלי חולה אני רואה שעכשיו כואב לי יותר מאשר על צרותיהם של אחרים.

אלו הם גדולי ישראל, שנהיה כמותם.

שיהיה לנו יום נפלא 😊