אם אתה באמת אוהב אותי, אתה צריך לדעת מה חסר לי!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

ישב פעם רב משה לייב מסאסוב, הוא שמע שני עיקרים מדברים.

שיכורים קצת.

אחד שאל את השני: תגיד אתה אוהב אותי?

ענה לו: בטח שאני יודע

שאל אותו: אם אתה אוהב אותי אתה יודע מה חסר לי?

ענה לו: איך אני אדע? אתה צריך להגיד לו.

אמר לו: אם אתה באמת אוהב אותי, אתה צריך לדעת מה חסר לי!

זה נקרא לאהוב את השני.

שיהיה לנו יום נפלא 😊