ענה לו: קודם אתה לא סמכת על הקב"ה, סמכת עלי. עכשיו כשאני שלחתי אותך, לא היה לך על מי לסמוך, ועם הרגשה כזו אני בא ונותן לך הכל!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

יהודי בא לרבי מנחם מנדל מקוצק. אמר לו: רבי, אני צריך לחתן את הבת שלי ואין לי כסף.

ענה לו: תלך לרב חיים רוטנברג, אח של החידושי הרי"ם ויתן לך.

הוא הולך שבמחה ואומר לו: שלח אותי הרבי מקוצק… אני מחתן את ביתי….

והוא הביא לו סכום קטן.

הוא היה שבור ורצוץ… זה מה שאתה מביא לי….

תוך כדי הליכה עוברת כרכרה הדורה, והוא רואה משם את הרב רוטנברג, והוא מביא לו הרבה דברים לחתונה…

שאל אותו העני, מדוע קודם לא הבאת לי ועכשיו כן?

ענה לו: קודם אתה לא סמכת על הקב"ה, סמכת עלי. עכשיו כשאני שלחתי אותך, לא היה לך על  מי לסמוך, ועם הרגשה כזו אני בא ונותן לך הכל!!!

שיהיה לנו יום נפלא 😊