אתה לא נעלת את החצר והתרנגול הלך והגיע לבית שלו, כנראה התרנגול הלך בעצמו לביתו….

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

היה יהודי בתימן שגידל תרנגול יפה וגדול.

יום אחד הוא קם בבוקר ורואה שהתרנגול איננו. הוא חשד בשכנו העני שגנב.

הוא הלך אליו וצעק עליו שיחזיר. השכן הכחיש, אז התימני לקח אותו לבית דין.

הוא לקח אותו לרב יצחק יחיה הלוי, והוא הדיין ברוב חכמתו ראה שהשכן העני זקוק לכסף, ומסכן רצה את התרנגול.

הוא חשב ואמר אני הוציא אותו בחכמה מהסיפור הזה:

הוא שאל אותו: תקשיב, אתה נעלת את החצר שלך, הוא אומר לו לא!

אתה לא נעלת את החצר והתרנגול הלך והגיע לבית שלו, כנראה התרנגול הלך בעצמו לביתו….

עכשיו, הוא רוצה להחזיר לך את התרנגול, ואתה הכרזת כבר בכל העיר שהוא עני, אז הוא כבר קשה לו להחזיר לך את התרנגול.

ענה השכן, נכון, נכון כ ך הסיפור.

אמר לו הרב: עכשיו תבקש ממנו סליחה, והוא יחזיר לך את התרנגול!