שואל אותו רב אייזיק: בבקשה, באיזו עבודה אתה רוצה לעבוד???

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

הגיע זקן לרב אייזיק חריף, ת"ח גדול מאוד, והוא אמר לו: אני הייתי שוחט כל החיים, וכרגע הזדקנתי ידי רועדות. אני מפחד. אני רוצה לעבוד בעבודה אחרת.

שואל אותו רב אייזיק: בבקשה, באיזו עבודה אתה רוצה לעבוד???

עונה לו הזקן: אני רוצה להיות מלמד תינוקות.

רב אייזיק נזעק ואמר לו: שחיטה, זה משהו קטן אם תשחוט טוב או לא, אבל ילדים – אם אתה לא יודע ללמד באמת תינוקות, שחטת אותם לגמרי! צריך ללמוד איך להיות מלמד תינוקות, איך להיכנס לנשמותיהם. איך להבין את הילדים, איך לרומם אותם!!!

שיהיה לנו יום נפלא 🙂