והוא ענה להם: הלכות שחיטה זה דברי סופרים, מחלוקת זה דברי תורה!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

בעירה ליד בריסק, היה שם מחלוקת ואנשים החלו לדבר על השוחט שהשחיטה שלו לא כדין.

ובאו לרב חיים מבריסק ושאלוהו: מה זה?

-הוא שלח אנשים ובדק, וראה שהכל בסדר! ושהוא צדיק!

אז הוא הוציא הודעות בכל הרחוב שהכל בסדר.

הגיעו אליו האנשים ושאלוהט מדוע אתה לא שונע את הצד שלנו?

והוא ענה להם: הלכות שחיטה זה דברי סופרים, מחלוקת זה דברי תורה!

ומשהו של דברי תורה אני לא נכנס למחלוקת, אלא להשאיר את זה כמו שזה היה קודם.

שיהיה לנו יום נפלא 😊