ממה עלינו להיזהר כשאנחנו שופטים את אחינו?

בשביל להוציא בחור מהישיבה לאוניברסיטה צריך סיבה טובה מאוד ואוניברסיטה היא לא סיבה מספקת!

המשורר הזדעזע:

אתה פונה אלי שאסייע לך להוציא בחור מישיבה שלומד גמרא ולהכניס אותו לאוניברסיטה?

דבר כזה לא עושים!

בשביל להוציא בחור מהישיבה לאוניברסיטה צריך סיבה טובה מאוד ואוניברסיטה היא לא סיבה מספקת!

-"ומה עם פרנסה?", שואל אותו האבא באכזבה

-"נוכל לעזור לו בדרך אחרת!"

ממה עלינו להיזהר כשאנחנו שופטים את אחינו?