הרב מנחם וייס: "ביום תשעה באב נולד משיח של ישראל"

בשעה שנכנסו האויבים להיכל, מצאו את הקרובים דבוקים זה . זה המצב של החיבור הגדול ביותר בין הקב"ה לעמ"י. איך זה מסתר?

בשעה שנכנסו האויבים להיכל, מצאו את הקרובים דבוקים זה לזה

זה המצב של החיבור הגדול ביותר בין הקב"ה לעמ"י.

איך זה מסתר?