מה גרם לנו לאבד את בית המקדש?

סיפור מצמרר עד דמעות!

כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים!!