קינות לתשעה באב בנוסח תימן

חמש קינות בנוסח תימן מפי אדיר ושדי