אני כך עובד קשה, וזה מה שמגיע לי, 2 סטירות???

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

לחידושי הרי"ם היה שמש, רב לייבוש.

היה איש קשה יום, שהגיע לחידושי הרי"ם, ראה את השמש והביא לו 2 סטירות.

השמש הלך לחידושי הרי"ם, ואמר לו אני כך עובד קשה, וזה מה שמגיע לי???

מגיע האיש לחידושי הרי"ם ורצה ללחוץ לו את היד, אמר לו הרב, אני לא לוחץ את היד למי שמרים יד על חברו, פרץ האיש בבכי, הלך לשמש, ביקש סליחה.

ואז נודע לשמש, שהאיש הרבה זמן נשוי ואין לו ילדים.

השמש נכנס עם האיש אל החידושי הרי"ם, והתחנן שיברך אותו. החידושי הרים התרגש ואמר, תראו את השמש הזה, ככה קיבל סטירה ואיך הוא מרחם עליו.

תראו איזה לב רחב יש לאנשים.

שיהיה לנו יום נפלא 🙂