אשתו אמרה לו תגיד לרב על המצב הכלכלי, וכל פעם הוא היה שוכח

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

פעם היה חסיד של החוזה מלובלין, היה מצב קשה בבית ולא היה פרנסה.

אשתו אמרה לו שכשאתה הולך לרב תגיד לו על המצב הכלכלי, וכל פעם הוא היה שוכח.

עד שפעם היא החליטה ליסוע איתו ביחד לרב.

ואז כשהגיע לרב, הוא אומר לרב, שהמצב קשה מאוד בבית.

אומר לו החוזה מלובלין: למה לא אמרת לי עד עכשיו?

ענה לו: כי אני חשבתי שהרב רואה למרחוק ויודע כמה המצב קשה.

עונה לו החוזה מלובלין: אני אספר לך משהו לפי התורה: כתוב שאדם שיש לו נגע, צרעת הוא מגיע לכהן והכהן לבד רואה את הנגע, אבל בנגעי הבית צריך לספר לכהן!

אותו הדבר כאן, אם קשה לך בבית אתה צריך לספר לי!

ובירך אותו שיהיה לו פרנסה בשפע!

שיהיה לנו יום נפלא 😊