למה כאן מסיימים הספרדים, ככה עוצרים באמצע המתח?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

רב אריה לוין, היה יושב ולומד עם אשתו כל שבת את ההפטרה של אותה שבת.

כשהגיעו להפטרה עם הנביא, שהבטיחו לו שיוולד לו בן וכו'… ואז הבן נפטר והיא החזירה אותו לנביא "קח זה הבן שנתת לי", ואז הוא החייה אותו וכו', אז כתוב: כאן מסיימים הספרדים.

רב אריה לוין שאל, למה כאן מסיימים הספרדים, ככה עוצרים באמצע המתח?

ענתה לו אשתו: לספרדי יש אמונה תמימה. כשהם מביאים את התינוק חזרה לנביא בטוח שיצא מזה דבר טוב. אשכנזים עדיין יש להם בעיה באמונה, לראות אם הוא חי או לא, אז הם צריכים לחכות עד הסוף, לראות שהוא החייה אותו.

שיהיה לנו יום נפלא 😊