ביצה שנולדה ביום טוב, עושים ממנה חביתה?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

הגיע בחור ללמוד בישיבה של רבי אליהו לופיאן.

הוא לא ידע ללמוד אך רצה ללמוד בישיבה.

הוא נכנס לישיבה, וראה את מסכת ביצה.

הוא נכנס למבחן, שואל אותו המשגיח, איזו מסכת אתה יודע?

ענה לו: מסכת ביצה. מה שראה שכתוב על הכריכה.

שואל אותו המשגיח: ביצה שנולדה ביום טוב, מה הדין שלה?

עונה לו הבחור: לא יודע

אומר המשגיח: זה לא שאלה קשה, זה כתוב בתחילת המשנה

עונה לו הבחור: הייתי עושה ממנה חביתה!

המשגיח נהנה מהחריפות, וענה לו: התקבלת לישיבה!!!

והשיג לו אברך תלמיד חכם שילמד איתו ויקדם אותו, וכך הוא גדל ונהייה תלמיד חכם גדול.

לא להתייאש מאף אחד!

שיהיה לנו יום נפלא  😊