אני מתבייש, ככה להפריע לה' על נעליים?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

אל החזון איש הגיע אדם עם נעליים קרועות.

אומר לו החזון איש: מה קרה?

עונה לו האיש: אין לי כסף, תברך אותי

אומר לו החזון איש: למה אתה לא מתפלל לאלוקיך

עונה לו האיש: אני מתבייש, ככה להפריע לה' על נעליים.

אומר לו החזו"א: חסר לך! אדם צריך לדעת שכל דבר ודבר זה מה'. מה זה כל דבר? כל נעל, כל בגד, כל דבר! הקב"ה אומר בוא בני, קח כסף שיהיה לך נעליים, הוא בכל דבר מלווה אותך. ככה אדם צריך לחיות. כל דבר זה מאת ה'.

ואם נחיה ככה, נזכה לאמונה תמימה!

שיהיה לנו יום נפלא 😊