בואו נשתה לחיים, פטרו אותי מהעבודה!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

ארה"ב לפני עשרות שנים היה מאוד קשה לשמור שבת

כולם היו עובדים כל השבוע וגם בשבת.

בן אדם שרצה לעבוד ולשבות בשבת, הוא היה עובד כל השבוע ואז בשבת הוא היה מפוטר. כך הוא היה מחפש עוד עבודה ועוד עבודה. למרות שהם כ"כ הקפידו, היו להם ילדים שלא שמרו תורה ומצוות.

שאלו את רבני ארה"ב למה? הרי הם כל כך הקפידו.

אלא התשובה:

יש שני סוגי אנשים

הסוג ראשון מגיע הביתה ואומר, אוי אוי אוי , עוד פעם פטרו אותי בגלל שבת…

הבן שלו רואה ואומר שהוא לא רוצה לשמור שבת, זה רק תוקע אותו.

ואז הילד גודל לא שומר תורה ומצוות.

הסוג השני: כשהאבא חוזר הביתה ואומר, אשתי, הילדים בואו נעשה לחיים. פטרו אותי מהעבודה, ואנו שמחים כי אנו שומרים שבת, בואו נרקוד.

ילד שרואה כזה דבר, הילדים יוצאים שומרי תורה ומצוות.

שיהיה לנו יום נפלא 😊