למה נפל החזון איש על הרצפה?

היום לא חשבנתי מספיק טוב, וכשקמתי, מיד נפלתי.

הרב שלום יכנס

החזון איש היה מתאמץ בלימודו ולומד עד כלות הכוחות

יום אחד השמש שומע מהחדר חבטה עזה.

מיד הוא רץ פנימה ורואה את החזו"א על הרצפה.

מיד הוא הרים אותו ושם אותו במיטה.

התלמיד שאל את החזו"א, מה קרה?

עונה לו החזון איש: אני לומד עד כלות הכוחות, אבל תמיד אני מחשבן שיהיה לי עוד טיפה כוח ללכת משולחן הלימוד שלי למיטה, היום לא חשבנתי מספיק טוב, וכשקמתי, מיד נפלתי.

אלו הצדיקים שלומדים עד כלות הכוחות!

שיהיה לנו יום נפלא 😊