הלוואי והיה לי כאן עוגיות, עם קפה טוב

הרב שלום יכנס

אהבת הבריות של האדמו"ר מבעלזא

האדמור מבעלזא, חזר ביום שישי מהמקוה, וביקש מהשמש שיכין לו קפה חזק טוב ועוגיות טעימות.

המשמש לא הבין, אבל האדמור אומר והוא עושה.

ואז אומר לו האדמור, לך תביא את זה לפלוני.

אומר האיש: לא ביקשתי, לא אמרתי…

אומר לו השמש: תנסה להיזכר….

אומר האיש: יצאתי מהמקווה, ואמרתי לעצמי הלוואי והיה לי כאן עוגיות, עם קפה טוב.

האדמו"ר שמע את זה והכין לי…

הלוואי ונהיה כמותם.

שיהיה לנו יום נפלא 😊