נכון, אני מכרתי ואין לי וילה אבל יש לי ילדים שעושים לי נחת!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

היה יהודי שגר בעיר חיפה. היה לו ילדים צדיקים.

לאיש זה לפני הרבה שנים היה לו מניות בחברת "שחר" – חברת האוטובוסים בחיפה.

יום אחד הוא בירר והבין שיש בעיה שיש לו מניות בחברה, והאוטובוסים מחללים שבת.

הוא החליט ליסוע לחזון איש ולשאול אותו מה הוא אומר.

אמר לו החזו"א מיד: "אסור"

האיש לא חשב פעמיים, ומכר את המניות שלו.

מאז היה לו קשה מאוד עם הפרנסה.

אחרי הרבה שנים הוא פוגש ידיד מפעם, הידיד מספר לו שבעבר הם היו ביחד במניות, וכיום יש לו וילה מפוארת. ומוסיף החבר ואומר לו: חבל שאתה ככה מכרת את זה.

עונה לו: נכון, אני מכרתי ואין לי וילה אבל יש לי ילדים, ת"ח, מרביצי תורה שעושים לי נחת!

זה הנחת הגדול שלי, ששמעתי בקול קוני.

שיהיה לנו יום נפלא 😊