אני לא רוצה לפספס את ההנאה שאני קיסר!

הרב שלום יכנס

יש שבת המלכה, לא רוצה לפספס את התענוג של שבת המלכה. לא רוצה לישון!

היה רב חסידי גדול, רבי מרדכי מארוויץ, והוא לא ישן אף פעם בשבת.

אלא ישב ולמד והספיק את כל מסכת שבת, 24 פרקים

באו ושאלו אותו: רבינו תישן קצת, אחרי החמין.

הוא ענה להם, אני אספר לכם סיפור:

קיסר נפוליון לא ישן אף פעם ביום, אמרו לו תישן קצת. הוא ענה להם, אני שמח כל הזמן שאני קיסר, אם אני יושן אני לא קייסר, אז אני לא רוצה לפספס את ההנאה שאני קייסר.

אותו דבר אני, יש שבת המלכה, לא רוצה לפספס את התענוג של שבת המלכה. לא רוצה לישון!

שיהיה לנו יום נפלא 😊