אני מקנא בך! במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד!!!

הרב שלום יכנס

זה חדר לו עמוק כמו חץ. הוא חזר הביתה, עזב את הבחורה, חזר בתשובה ועשה נחת ליוצרו.

היה בחור שגדל במשפחה חרדית, ונסע לחו"ל ומאוד הדרדר, ורצה להתחתן עם גויה.

הוא פגש את בן דודו, והוא המליץ לו לספר את זה להוריו.

הוא הגיע לארץ וסיפר לאביו, ואביו היה בצער גדול.

אביו המליץ לו אולי ליסוע לרב שטיינמן ולבקש ממנו ברכה.

הוא הסכים לבוא.

נסעו ביחד והאב מספר שהבן כופר ורוצה להתחתן עם גויה.

הרב שטיינמן מקשיב, ושואל את הבחור

-האם בכל ה-4 שנים הללו היה לו הרהורי תשובה.

-כן, ענה הבחור. בערך 4 פעמים.

-וכמה זמן היה ההרהורי תשובה, בערך 10 דק'

-אמר לו הרב שטיינמן, ביחד 40 דק' של הרהורי תשובה. אני מקנא בך!!! במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד!!!! איך עשית את זה???

זה חדר לו עמוק כמו חץ. הוא חזר הביתה, עזב את הבחורה, חזר בתשובה ועשה נחת ליוצרו.

גדול הדור!!! מה הוא יכול לפעול!!!

שיהיה לנו יום נפלא 😊