מתי אוכלים גלידה? בקיץ! יופי, התקבלת לישיבה!!!

הרב רבי בן ציון אבא שאול, הגיע אליו מישהו חילוני ואמר לו: הרב אני רוצה להתקבל לישיבה.

הרב שלום יכנס

הרב רבי בן ציון אבא שאול, הגיע אליו מישהו חילוני ואמר לו: הרב אני רוצה להתקבל לישיבה.

-בשמחה רבה, בוא תגיד לי מה אתה יודע?

-הרב אני לא יודע כלום

-מתי שבת

-כלום

-מתי ראש השנה

-כלום

-מתי אוכלים גלידה?

-גלידה אוכלים בקיץ

-יפה מאוד!!! התקבלת לישיבה!!!

קיבל אותו וכמובן דאג לו לחברותא שיסבירו לו עוד כמה דברים.

וב"ה גדל ונהיה שומר תורה ומצוות ועשה נחת רוח ליוצרו.

שיהיה לנו יום נפלא 😊