אני חשבתי שמי שעשיר, זה מי שיש לו רחוב שלם בוורשה. היום אני רואה, מי זה עשיר

הרב שלום יכנס

הרב מבריסק ומידת הביטחון

הרב מבריסק, חמיו הוריש לו רחוב שלם בוורשה, הוא היה עשיר גדול, ותמיד היה אומר לו: "אתה תטפל בכל השכירויות: תגבה שכירות כל חודש ויהיה לך פרנסה בשפע, תוכל ללמוד תורה. ככה הוא עשה.

עברו כמה חודשים, שנים, והיה קשה לו עם זה, כל פעם לרוץ ולטפת בדברים, פה התקלקל לו הדוד שמש, פה הלך לי הזה… המים לא יוצאים, פה לא מחמם, כל אחד היה בא אליו עם התלונות שלו.

הוא חשב לעצמו: "אני מוכר את הבית. עזוב, נמכור את כל הבתים, יהיה  לי הרבה כסף, ומזה נחיה".

לקח מתווך, והוא מכר את הדירות. מהון להון שהוא מוכר את הדירות, פרצה מלחמת העולם הראשונה. הרב מבריסק היה צריך לברוח. כשהוא חזר חזרה, הוא אומר: "מה עם המתווך הזה?"

-אומר: "כן הנה הוא מכר את הדירות  שלך"

-"אבל מה אתו?"

-"הוא נפטר"

טוב, הוא הולך לדירות עצמם, הוא אומר: "אני בעל הבית, וזה באמת, תכירו אותי,

-"מה אתה בעל הבית?" התחילו לצחוק אליו. "מה אתה? כלום! מי אתה בכלל?"

חזר הביתה, לקח את הספר חובת הלבבות, התחיל ללמוד מידת הביטחון. ישב עוד פעם, וקרא את זה עוד הפעם, ואז הוא אמר: "אני חשבתי שמי שעשיר, זה מי שיש לו רחוב שלם בוורשה. היום אני רואה, מי זה עשיר, משיש לו ספר חובת הלבבות, יכול לקרוא, ולקרוא מידת הביטחון, ולהבין שהקב"ה הוא זן ומפרנס כל אחד, הכל ממנו. הוא הוא העשיר הגדול.

שיהיה לכם יום נפלא 😊