"צריך לעשות ניתוח. אבל אחרי הניתוח הוא יהיה צמח לכל החיים שלו"

החזון איש והדרכת הרופא לניתוח

הרב שלום יכנס

סיפר הרב רבי ראובן קרלינשטיין , שפעם היה ילד שהוא זוכר שהיה לו מחלה קשה בראש. והיו צריכים לעשות לו ניתוח.

היה פרופסור ידוע ד"ר אשכנזי, הלכו לשאול אותו מה לעשות.

הוא אמר: "צריך לעשות ניתוח. אבל אחרי הניתוח הוא יהיה צמח לכל החיים שלו"

מה עושים? הולכים לחזון איש!

הלכו לחזון איש – הוא גר בבני ברק, יהודי צדיק. אומרים לו: "הרב, מה עושים?"

הוא אמר: "חכו רגע, חכו רגע" הוא שרטט ככה ראש של בן אדם, כל הדברים בפנים. והוא אומר: "תלכו לפרופסור, תגידו לו שככה יעשה  את הניתוח, ככה וככה.

הולכים לפרופסור, הוא מסתכל. "מי זה האיש שלמד את כל החוכמות? איך יכול להיות?  אני רוצה לפגוש אותו!"

הסבירו לו: "כבוד הרב, זה החזון איש, הוא יודע את זה מחוכמת התורה, הוא למד את כל התורה כולה! ומזה הוא לומד חוכמת הרפואה, ומזה הוא ידע להגיד לכם מה לעשות.

הוא התפלא כולו, אבל זה היה החזון איש של פעם, הוא ידע להגיד לרופאים מה לעשות.

שהיה לנו יום נפלא.