"קודם נתתי לו ממידת הרחמים, ריחמתי עליו, עכשיו אני נותן לו, מצות צדקה באמת.

הרב שלום יכנס

רבי מנחם מנדל מרימינוב ומצוות הצדקה

היה פעם אדמו"ר גדול, קראו לו רבי מנחם מנדל מרימינוב.

 נכנס אליו יהודי טוב בן טובים, נער, בוכה בוכה,

-הוא אומר לו: "מה קרה?"

-הוא אומר לו: "אין לי כסף, אין לי כלום, אין לי כלום."

הרב ריחם עליו והוציא לו סכום כסף גדול, ונתן לו.

הוא יצא שמח וטוב לב. אחרי כמה דקות הוא אומר לשמשים: "תקראו לו עוד פעם". הוא קורא לו, ונותן לו עוד פעם סכום כסף.

אומרים לו השמשים: "מה קרה? נתת לו, מה עוד פעם?"

הוא אומר: "קודם נתתי לו ממידת הרחמים, ריחמתי עליו, נתתי לו.

עכשיו אני נותן לו, מצות צדקה באמת, צריך לתת צדקה, עכשיו אני נותן לו צדקה.

תראו מה זה מחשבה של צדיקים, שלא רק מרחמים, אלא גם מצות צדקה. הלוואי שנהיה כמותם.

שיהיה לנו יום נפלא