הם קרובים רחוקים? הם הרבה יותר רחוקים מהקרוב הזה…

הרב שלום יכנס

אז בבקשה, תדאג גם לעני שלך אפילו שהוא קצת קרוב רחוק

היה פעם רב שהלך לדבר עם איזה עשיר גדול, הוא אמר לו: "יש לך קרוב משפחה עני, תעזור לו, תתן לו קצת כסף".

– הוא אומר: "הוא לא כזה קרוב משפחה שלי, הוא קרוב רחוק שלי".

– הוא עונה  לו: "תקשיב, אתה כל יום מתפלל?"

– הוא אומר לו: " וודאי!"

– "מה אתה מתפלל? אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שה' יעזור לך בזכות האבות הקדושים, תגיד לי, הם קרובים, קרובים שלך? או שהם קרובים רחוקים? הם הרבה יותר רחוקים מהקרוב הזה, הם לפני כבר מאות מאות שנים, בכל אופן אתה מתפלל, מזכיר את השם שלהם. אז בבקשה, תדאג גם לעני שלך אפילו שהוא קצת קרוב רחוק, אז מה, הוא יותר קרוב מאברהם אבינו."

זה נכנס לו ללב, והוא לקח אותו, באמת, וחילץ אותו מעוניו

שהיה לנו יום נפלא 🙂