יום יבוא וכל המתים יקומו לתחייה, חוץ מ…

מה זה להיות יהודי מאמין? במה אנחנו בעצם מאמינים?

יעקב א. לוסטיגמן

הדת היהודית מורכבת מהמון המון חלקים, ענפים, מקצועות התורה, נושאים הלכתיים, גישות ואסכולות, ומי שאינו בקי בכל האמור ודרכו אינו סדורה לפניו, עלול להתבלבל.

כך תוכלו לראות אדם שמשקיע את כל האנרגיות שלו באמונות תפלות וחסרות טעם, שאין בינן ובין היהדות דבר וחצי דבר, ובה בעת הוא זונח את הדברים החשובים באמת, רק בגלל שהוא לא יודע מה באמת חשוב ומה פחות חשוב.

אז ברור שאנחנו מאמינים בכל מה שכתוב בתורה הקדושה, ואין לנו שום ספק בקיומו של בורא העולם, אבל מה זה אומר? האם אנחנו מאמינים שבורא העולם הוא טוב ומטיב? אז אולי בעצם הוא בכלל לא מעניש את הפושעים שעוברים על מצוותיו?

מי ששם לבו לכל האמור היה הרמב"ם, רבי משה בן מימון, שהיה הראשון לכתוב חיבור הלכתי מקיף ומסודר לפי נושאים שונים, כשהוא מבסס את כל הפסיקות שלו אך ורק על מה שנכתב בתורה הקדושה, התורה שבכתב והתורה שבעל פה.

הרמב"ם גיבש את 'עיקרי האמונה היהודית', וניסח 13 סעיפים קצרים ומתומצתים, שהם הם העיקרים הברורים של האמונה שלנו, ומי שאינו מאמין באחד מהם חלילה וחס, נחשב לכופר בתורת משה ובדת ישראל.

אם תרצו לראות את הטקסט המלא כפי שניסח הרמב"ם (מומלץ מאוד כמובן) לחצו כאן.

בשורות הבאות נתמצת את דבריו בקיצור נמרץ.

לפני כן נבאר שהעיקרים הללו מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות

 • הקבוצה הראשונה עוסקת במי הוא בורא העולם, ומה אנחנו יודעים עליו.
 • הקבוצה השנייה עוסקת בתורה, מי נתן לנו אותה, עד מתי היא בתוקף וכדו'.
 • הקבוצה השלישית עוסקת בענייני שכר ועונש, שעבוד וגאולה.

הקבוצה הראשונה – מיהו בורא עולם?

אנחנו מאמינים ש:

 1. יש בורא לעולם, כל מה שיש בעולם – נברא על ידי הבורא. שום דבר לא נברא מעצמו, וכל הברואים והנבראים מונהגים על ידו.
 2. הבורא הוא אחד. אין דומה לו, ואין לו 'מתחרים' כביכול. אין שום כח אחר שיכול להתנגד לו או לעצור אותו מלעשות את רצונו.
 3. הבורא הוא לא גשמי, אין לו דמות או צורה, הוא אינו מושפע מאש או מים או כל דבר גשמי אחר.
 4. הוא הראשון, והוא האחרון. כל מה שקיים או שהיה אי פעם בא אחרי שהבורא כבר היה, ובעצם נברא על ידו, וקיים מכוחו.
 5. אנחנו מתפללים רק לבורא, ולא לשום דבר אחר, לא לשום כח ואפילו לא לצדיקים שנפטרו וכדו'. כל התפילות הן אך ורק לבורא לבדו!

הקבוצה השנייה – מי כתב את התורה, מי נתן לנו, ועד מתי היא בתוקף…

 • הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, משרה את רוח הנבואה שלו על בני אדם ומשוחח עימם, לפי רצונו ולפי רום מעלתם של אנשים אלו.
 • מבין כל הנביאים, משה רבינו הוא הנביא מיוחד במינו ונשב 'אב' לנביאים שקדמו לו ואלו שהיו אחריו, כי הוא היחיד שיכול היה לדבר עם הבורא בהקיץ, בעוד כל הנביאים האחרים רק קיבלו נבואה במחזה שהיה מעין חלום בלילה.
 • התורה שנמצאת בידנו כיום, נכתבה על ידי משה רבינו כששמע אותה מילה במילה מהקדוש ברוך הוא, והוא, משה רבינו נתן לנו אותה בשליחותו של הבורא. משה רבינו לא כתב בה שום דבר מדעתו, וכל מה שכתוב בתורה אלו דברי הבורא עצמו.
 • היא, התורה, לעולם לא תשתנה, ולא 'תתעדכן' לפי רוח התקופה או מכל סיבה אחרת. מה שהיה אסור לפני 2,000 שנה יהיה אסור גם בעוד 20 אלף שנה. ולא תהיה שום תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו.

הקבוצה השלישית – שכר ועונש, גלות וגאולה

 1. הקדוש ברוך הוא יודע את כל מעשי בני האדם, ואנחנו לא יכולים להסתיר ממנו כלום. הוא גם לא שוכח כלום, וזוכר כל מה שכל יצור עלי אדמות עשה מאז נברא העולם ועד לרגע זה ממש. הוא יודע אפילו את המחשבות שלנו, וגם אותם אנחנו לא יכולים להסתיר מפניו.
 2. הקדוש ברוך הוא הבטיח לתת שכר טוב למי שמקיים את מצוותיו, ולהעניש את מי שיעבור על דברי התורה, והוא מקיים את ההבטחה הזאת, ואף פעם אינו 'מוותר' לאף אחד על שום מעשה רע שעשה, או מדלג על מעשה טוב שעשה. הכל בא בחשבון, על כל מעשה טוב מקבלים שכר ועל כל מעשה רע מקבלים עונש – ועדיין יש אפשרות לחזור בתשובה, ומי שחוזר בתשובה על חטאיו, הקדוש ברוך הוא סולח לו (יש הבדל בין סליחה לבין ויתור, אבל זה כבר נושא למאמר נפרד), ואדרבה, המעשה הרע הופך צורה ונחשב למעשה טוב (גם זה ראוי להרחבה במאמר נפרד).
 3. יום יבוא ויבוא המשיח, מזרעו של דוד מלך ישראל, ויגאל אותנו. אנחנו לא יודעים מתי יבוא יום זה, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה יקרה מתישהו בעתיד, ואנו מקווים מאוד שזה יקרה בעתיד הקרוב מאוד.
 4. (חוץ מאנשים שעשו עבירות חמורות שלא יזכו לקום בתחיית המתים). אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיום יבוא וזה יקרה.

עד כאן 13 העיקרים.

לסיום נדגיש רק שמדובר בבסיס של הבסיס, בצורה מתומצתת מאוד, ואפשר לכתוב ספרים שלמים על כל אחד מ-13 עיקרי האמונה הללו, לבאר אותו, להסביר את הצדדים השוני, את המשמעויות וההשלכות של כל אחד מהעיקרים הללו ועוד ועוד.

אכן, ארוכה הדרך, ואף פעם לא נדע הכל, אבל אנחנו חייבים לדעת לפחות את המינימום ההכרחי, ושואפים לדעת כמה שיותר.