מי רוצה להאכיל חרדים? עם הרב אהרן לוי

מה יותר נורא משוטר שמטיח מכשיר קשר בפניו של אזרח? למה לא התרגשתי מהסרטון שהציע להאכיל בדואים?

מה יותר נורא משוטר שמטיח מכשיר קשר בפניו של אזרח? למה לא התרגשתי מהסרטון שהציע להאכיל בדואים? האם צריך להפגין נגד אכיפה בררנית של חבישת מסכות, ומה קורה לילד שרואה חרדים בפעם הראשונה?