כשסוגרים את בתי הכנסת | על ימי בין המצרים והקורונה

איך ניתן לעצור שנאת חינם, ומתי להיות נודניק זה כבוד גדול?

מי באמת עומד מאחורי ההחלטה לסגור את בתי הכנסת? מה קרה בבית המקדש שלושה חדשים לפני החורבן? איך ניתן לעצור שנאת חינם, ומתי להיות נודניק זה כבוד גדול?