הנחיות הרב הראשי לישראל הגר״ד לאו לקראת יום צום י"ז בתמוז תש"פ

ביום זה יש להרבות בתפילה ולבקש עבור כלל החולים ולשפוך שיח שהמגפה תמוגר.

ביום זה יש להרבות בתפילה ולבקש עבור כלל החולים ולשפוך שיח שהמגפה תמוגר.

יש להוסיף בסליחות תפילה לתחלואי ילדים – "אל נא רפא נא תחלואי גפן פוריה".

לאור המצב, בשל התפשטות מחלת הקורונה, הריני להורות כדלהלן:

  • מי שחום גופו מעל 38 מעלות, לא יצום.
  • גם מי שאין לו חום אלא יש לו תסמינים של מחלת הקורונה כגון חולשה, שיעול קשיי נשימה או אינו חש טעם וריח, לא יצום.
  • מי שנמצא חיובי לקורונה, אף על פי שהוא חש טוב ואין לו כל תסמינים, לא יצום.• מי שלא צם יכול לאכול כרגיל ואין צורך בשיעורים.
  • אין צורך להשלים את התענית.
  • מי שנמצא בבידוד וחש בטוב, צריך לצום.

בתפילה שלא ישמע שוד ושבר ברחובותינו, והמגיפה תעצר ויהפוך לנו ה' יום זה לששון ולשמחה.