יש לי מושג

מכאן למדו חכמי התורה שרצון ה׳ היא שנשמור את השבת על ידי אי עשיית המלאכות שעשו ישראל בהקמת המשכן שהם 39 מלאכות, ולא רק מלאכות פיזיות.

הם תמיד היו מתווכחים ביניהם, רן וגיל, וגם הפעם הם לא אכזבו.

 

משחק השחמט התיש אותם לגמרי, שעתיים וחצי של חשיבה מאומצת בצהרי יום השבת וכמעט בלא שינוי תנוחה.

 

לאחריה, יצאו הם אל גינת ביתם המטופחת לתפוס קצת אויר. רן ניגש אל מערכת הממטרות על מנת להפעילה לאחר ששם לב לדשא שאיבד את הברק.

 

ברגע האחרון עצר אותו גיל, רגע, זה ממלאכות שבת האסורות.

 

רן כרגיל לא מוותר, ושואל את גיל: אתה נורמאלי – זה מלאכה זה? הזזת אצבע קטנה על הכפתור והעסק זורם לבד, מה הבעיה?

 

גיל מתיישב על הדשא ופוצח בשפע של ידע:

 

תקשיב אחי היקר, אמת, אתה צודק שמלאכה זה כינוי לעשיית דבר תוך כדי מאמץ, ויום השבת הוא יום מנוחה.

אבל כאשר ה' ציוה 'וביום השביעי שבת ל-ה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה' ההגדרה היא אחרת, ההגדרה היא "מלאכת מחשבת".

 

רן נהנה מההגדרה החדשה, אך מבקש הוא מאחיו הידען תרגום.

 

גיל: מלאכת מחשבת היא בעצם מעשה אומן – איש מקצוע.

היינו כל פעולה שעשו עם ישראל בעת הקמת המשכן כשהיו במדבר זהו מלאכה האסורה בשבת, בלא הקשר לכמות האנרגיה שאתה מוציא בעת עשיית המלאכה.

 

רן: מה הקשר בין המשכן לשבת?

 

גיל: רן אתה שואל מצוין, ההקשר הוא בתורה הקדושה, הנה מיד לאחר שהאלוקים ציוה על הקמת המשכן הוא אומר 'אך את שבתותי תשמורו', ועכשיו תורי לשאול אותך רן היקר, מה הקשר בין המשכן לשבת?

 

פלא?

 

מכאן למדו חכמי התורה שרצון ה' היא שנשמור את השבת על ידי אי עשיית המלאכות שעשו ישראל בהקמת המשכן שהם 39 מלאכות, ולא רק מלאכות פיזיות.

 

מדהים, מפרגן רן.

 

אבל אני יוסיף לך משהו יפה, כאשר ה' מצווה את משה על שמירת השבת הוא אומר לו 'אלה הדברים' אלה בגמטריה 36 וכאשר תוסיף את כמות האותיות אלה = 3 סה"כ 39 מלאכות השבת, ואת אלה = 39 מלאכות – הם הדברים שציוה ה' את משה את שבתותי תשמורו!

 

תודה לך גיל, הבנתי.

 

אך אבקש ממך שמשבת זו כל שבת נבין ונלמד מלאכה אחת ממלאכות השבת.