צום י"ז בתמוז, מה זה נוגע אלינו?

למה צמים היום? בגלל שלפני 2000 שנה קרה משהו לעם ישראל, מה זה נוגע אלי, להיום?

למה צמים היום?

בגלל שלפני 2000 שנה קרה משהו לעם ישראל, מה זה נוגע אלי, להיום?

התשובה: בטח שזה נוגע.

5 דברים ארעו לאבותינו בי"ז בתמוז:

  1. נשתברו הלוחות

משה רבינו הביא את התורה בהר סיני, לאחר קבלת התורה בשבועות משה עולה לשמיים ולהביא את התורה 40 יום ו-40 לילה. לאחר 40 יום הוא יורד ומשה שומע קול לא ברור. יהושוע אומר לו: אני שומע קול של מלחמה. משה אומר לו: אני לא שומע קול של מנצחים ולא קול של מפסידים אני שומע קללות, גידופים וקילולים. בטח קרה משהו נורא. מה רואה משה? הוא רואה שעמ"י עשה עגל. בר מינן. עובד עבודה זרה. מה עושה משה עם הלוחות? בום. שומר אותם. בי"ז בתמוז.

מה זה נוגע אלינו היום?

משום שמשה רבינו שבר את הלוחות. היום הגיע שטחה בעולם. מה זה אומר שטחה? בלוחות הראשונים כל אדם שלמד את התורה זה נכנס לו בראש ולא שכח אותה לעולם. כל השעות שלמדו נשארו בראש. לאחר שבירת הלוחות הגיע שטחה לעולם. היום אנחנו צריכים לעמול לעמול ולעמול, להזיעה ולהתייגע עד שאנחנו נזכור את התורה.

  • בוטל התמיד

כידוע בבית המקדש היו מקריבים 2 קורבנות: קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בין הערביים. בקרבן תמיד של שחר, ע"י ההקרבה היו מתכפרים כל העברות שעברו עמ"י בלילה. בקרבן תמיד של בין הערביים – היו מתכפרים כל העבירות של עמ"י ביום. זה אומר שכל יום אנשים היו הולכים לישון בלי עבירות, קמים בלי עבירות. ומדוע? משום שקרבן התמיד כיפר להם על זה. והיום,

מה זה נוגע אלינו?

אין לנו את זה. אנו נושאים על כתפינו אלפי עבירות. מי יכפר לנו על זה. בי"ז בתמוז התבטלה הכפרה הזו. לא שווה לצום?!

  • נבקעה העיר

כל אחד מאיתנו יודע, שכאשר שני מדינות נלחמים אחד מול השני. כל אחד מנסה לכבוש. להיכנס לעיר השניה ולכבוש. זכרו את מלחמת ששת הימים שצעקו: הכותל והר הבית בידינו. היה מלחמה נוראה עם הירדנים, אבל כאשר כבשו את העיר העתיקה – הר הבית בידינו! העסק בידיים שלנו. בי"ז בתמוז הובקע העיר. הרומאים הצליחו לשבור את החומות ונכנסו בתוכו. החורבן של ט באב התחיל היום כאשר הובקע העיר.

אז למה אנו צמים היום?

מפני שהיום, בי"ז בתמוז הזה, אין לנו בית המקדש שהיה לפני 2000 שנה. ומדוע? משום שנחרבה העיר.

  • שריפת ספר התורה

היה שר יווני רשע מאוד קראו לו אפוסטמוס. הוא הלך ולקח ספר תורה של עזרא ושרף אותו. נורא נוראות. הספר של עזרא – זה הספר שממנו העתיקו את כל ספרי התורה. נורא נוראות.

מה אכפת לי להיום?

ע"י שהוא שרף את ספר התורה אנו סובלים שכל הרמה של התרוה ירדה בגלל אותה שריפה

  • העמידו צלם בהיכל.
  • אותו רשע אפוסטמוס, העמיד צלם בתוך בית המקדש. חורבן, שואה! הכל היה בי"ז בתמוז.

מה זה נוגע אלי?

מה נוכל לעשות?

למה נחרב בית המקדש הראשון? בגלל שהיה בו 3 עבירות: ע"ז, גילוי עריות ושפיכות דמים. נורא! פחד! לאחר 70 שנה קם בית המקדש השני. התכפרו להם 3 העברות הללו.

מה הלאה?

שנאת חינם היתה בבית השני. מכירים את הספור של הבלבול עם קמצא ובר קמצא? קראו כאן >>>

הכל בגלל שנאת חינם.

מעל 1940 שנה בית המקדש לא קיים בגלל השנאת חינם!

איך אפשר לתקן את שנאת החינם?

פגיעות לא נמחקות! לא בצחוק ולא באמת! פגיעות לא נמחקות!

בוא נבקש אחד מהשני מחילה. אם פגענו במישהו נקש ממנו מחילה. ח"ו לא להוציא מילה אחת של גנות, של לשה"ר.

הגאון מוילנא אומר שעל כל מילה ומילה שאדם מוצא על חברו, הוא יורד לשאול למטה, ואי אפשר לתאר את הצרות וגודל הייסורין שיהיה לו על כל דיבור ודיבור. נורא נוראות.

בואו, נפסיק עם זה. נבקש מחילה מבורא עולם הקב"ה, והקב"ה יבנה לנו את ביתו במהרה, ימחל לנו את כל העברות ונזכה במהרה לגאולה השלמה, לבנין בית המקדש בתפארתו, אמן ואמן!