לקנות בכסף את המצוות של הזולת

האם אפשר לקנות זכויות של אדם אחר תמורת כסף??? ושאלה קשה עוד יותר: האם אפשר לקנות עבירות של בן אדם תמורת תשלום???

זהו סיפור מדהים על יהודי שהציג את עצמו כצדיק בעל זכויות רבות, כשהוא הצליח לשכנע יהודי תמים וירא אלוקים שהתפתה על ידו לרכוש ממנו את זכויותיו של הצדיק תמורת התחייבות לשלם עבורן 22.000 רובל, טבין וטקילין. לאחר מספר ימים התעשת הקונה ופנה לחכם גדול, שבירר בדרכים שונות והתברר, כי אותו "צדיק" אינו אלא ככל אדם, וזכויותיו אינן רבות כלל וכלל. עקב כך ביקש הקונה לבטל את המכירה, אך "הצדיק המדומה" דרש בתקיפות מן הקונה לשלשל לידיו את הסכום המובטח.

שאלה זו מופיעה בספר "משיב דבר" ("שו"ת ח"ג סי' י"ד) של בעל הנצי"ב.

בתחילת דבריו, הנצי"ב נזף חמורות ב"צדיק", שמכר את זכויותיו ובכך הוכיח הלכה למעשה שאין הוא מעריך כראוי את שוויו של עולמו הרוחני. למעשה, הכריע הנצי"ב, כי אין כל תוקף למכירת מצוות שנעשו בעבר, מאחר ששכר המצווה הוא תוצאה טבעית מקיום המצווה, הרי הוא כחולה שרקם עסקה עם אדם בריא שיטול תרופה עבורו, שכמובן, אין החולה עצמו נרפא מכך, כמו כן, רכישת שכר מצוותיו של הזולת אינה יכולה להועיל לקונה במאומה.

הנצי"ב ("העמק דבר ויקרא בתחילת פ' בחוקותי) מבאר, ששכר המצוות אינו כתשלום תמורת עבודה, אלא שכרו של אותו אדם שמקיים מצווה היא ההתעלות לדרגה רוחנית גבוהה יותר, בה הוא זוכה להתקרב וליהנות מזיו השכינה. הנצי"ב משווה זאת לאדם הנוטל תרופה במצוות הרופא, שהבראתו אינה פרס על ציותו להוראת הרופא, אלא היא תוצאה טבעית של השפעת התרופה על גופו. כך גם המצווה, שטבעה הוא לרומם את האדם ולעלותו בדרגה,אלא שמלבד זאת, שמור שכר מיוחד לשומרי מצוות ה' עקב קיום העולם בעצם עשיית ציוויו של מי שאמר והיה העולם.

ומה דעתכם האם אפשר לרכוש אולי גם את העבירות של הזולת?

מקרה הפוך, של אדם שרכש את עוונותיו של חבירו, אנו מוצאים במהרש"ם (שו"ת ח"ג סי' קנ"א),כאשר יהודי הסכים לרכוש את כל חטאי חבירו תמורת שלושים רובל כסף, אך לפני מתן המעות הודיע הקונה לעדים, כי כל כוונתו לצחוק בעלמא, והוא אינו מתכוון באמת לרכוש את עוונותיו של חבירו. למרות זאת, הזהירו המהרש"ם, כי הוא ראוי לעונש ולקנס על כך שחילל שם שמים, וכאילו כפר בשכר ובעונש.

[עפ"י מאורות הדף היומי]

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.