המזיק ושילם

כאשר רכב גדעון על אופניו, פגע בטעות בחברו גיא, ושבר את הפלאפון שהחזיק גיא בידיו. "אין בעיה"- אמר גדעון מיד- "אשלם לך את מחיר התיקון". ואכן, גדעון שילם את מחיר התיקון של הפלאפון.ולמרות זאת, גיא עדיין היה נסער, ולא רצה לדבר עם גדעון. האם גדעון לנסות ולפייס את גיא, למרות שכבר שילם לו את כלקרא עוד...

כאשר רכב גדעון על אופניו, פגע בטעות בחברו גיא, ושבר את הפלאפון שהחזיק גיא בידיו.

"אין בעיה"- אמר גדעון מיד- "אשלם לך את מחיר התיקון".

ואכן, גדעון שילם את מחיר התיקון של הפלאפון.
ולמרות זאת, גיא עדיין היה נסער, ולא רצה לדבר עם גדעון.

האם גדעון לנסות ולפייס את גיא, למרות שכבר שילם לו את כל הנזק?

 

 

 

מתני'- משנה:

אדם שהזיק או בייש את חבירו, אף על פי [=אפילו] שהוא נותן לו פיצוי כספי מלא, אין נמחל לו על החטא שעשה, עד שיבקש הפוגע ממנו מהנפגע שימחל לו. שכאשר לקח אבימלך את שרה אימנו לביתו, ונגפו האלוקים במחלה, נאמר 'ועתה השב אשת וגו' ויתפלל בעדך וחיה', ומשמע שבלי שהיה אברהם אבינו מוחל לאבימלך ומתפלל עליו, לא היה אבימלך מתרפא. ומנין אנו רואים שאם לא מחל לו הנפגע שהוא אכזרי? שנאמר: 'ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך', ורואים מכך שאם שולם הנזק במלואו, דרך היהודים היא למחול ולא לשמור טינה.

גמ'- גמרא:

תנו רבנן- למדו חכמים: כל אלו התשלומים שאמרו במשניות הקודמות שצריך המבייש את חבירו לשלם לו, אלו הם דמי בושתו. אבל על צערו ועגמת הנפש שלו, אפילו הביא הפוגע לקרבן את כל אילי נביות- הכבשים המשובחים ביותר שבעולם,
אין נמחל לו, עד שיבקש ממנו
מהנפגע שימחל לו. שנאמר 'השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך'. הגמרא הוסיפה בדבריה, שבקשת המחילה היא על עגמת הנפש, שעליה לא היה תשלום.

 

גם כשכבר שילם המזיק את כל הנזק, צריך הוא לפייס ולרצות את הניזק כדי שימחל לו.

כדאי לגדעון לנסות ולדבר עם גיא, ולומר לו שהנזק לא נעשה בכוונה והוא מצטער.

 

  • אילי- כבשים גדולים.

  • נביות- שם מדינה.

     

 

1. מתי צריך לבקש מחילה מהנפגע?

אם עדיין לא שלמו לו.
אם פגעו בו בצורה שאינה ניתנת לתיקון.
בכל מקרה.

2. מה נאמר על מי שאיננו מוחל?

שהוא רע לב.
רמאי.
אכזרי.

3. מה הם 'אילי נביות'?

כבשים משובחים.
ערבים.
כלי מלחמה.

1.  ג

2.  ג

3.  א

4. שצריך לבקש מחילה, ושהנפגע לא יהיה אכזרי אלא ימחל.

5. על הצער ועגמת הנפש.

6. מידות.