הצלחה מיוחדת לכל בחור

הרב ירחמיאל קראם יו״ר ארגון ׳אחינו׳: לבעל תשובה יש הצלחה מיוחדת כשנכנס לישיבה

 

 

 

שאלה: האם בחור צעיר בעל תשובה שנכנס לישיבה יכול אכן להצליח ולהתקדם לרמות גבוהות?

 

תשובה: אין ספק כי בחור בעל תשובה יכול להגיע להישגים עצומים בלימוד התורה ובבניית אישיותו.

 

הניסיון מוכיח- למרות שזה הדבר הכי מוזר- שגם אלו שבאו מעולם הספורט ללמוד בישיבה מצליחים לשבת יום שלם וללמוד! זה לא הגיוני אבל זה מציאותי. היו תלמידים שבתחילה לא האמנתי שאפשר לקבלם, מביה"ס היסודי זרקו אותם, בתיכון הם לא למדו אז כיצד יצליחו לשבת יום שלם וללמוד תורה? אבל הם מצליחים! ולא עוד אלא שהם מרגישים בכך הנאה עצומה.

התשובה היא שבאמת זהו אכן משהו  לא מובן. התורה לא מובנת! הכול בחסד ה'! זהו חסד מיוחד שהקב"ה עושה עם החוזרים בתשובה. רואים בחוש כיצד ' ישיבה בחור' בעל תשובה מספיק בשנה אחת מה שאחרים מספיקים בעשר!

 

בחורים שלא ראו מימיהם 'כתב רש"י' נבחנים כעבור שמונה חודשים על חמישה דפים בשבוע בבקיאות, ובכל חודש על 20 דף. בחורים אצלינו בישיבה הקדושה 'אחינו' נבחנו על כל מסכת בבא מציעא בעל פה , והם הצליחו מצוין! המצטיין ביותר היה בחור שאביו בכלל גוי.

 

אין ספק כי בחור בעל תשובה זוכה לסייעתא דשמייא מיוחדת  כי "לפום צערא אגרא". הוא בז לכל חמודות תבל ובאהבתה ישגה תמיד. אין לו 'בין הזמנים' וגם בחול המועד הוא בישיבה. לא אמא שלחה אותו ללמוד, והוא לא עושה את זה בשביל שידוך. כיום כבר לא קיים המושג של "תורה בדחק" בקרב בחורים, כי התנאים שנותנים לבחורים בישיבות אינם של דחק, אבל כיצד אתה מתאר לעצמך עו"ד , שיש לו דירה משלו, אשר חולק חדר בפנימייה עם ארבעה תלמידים נוספים. עבור זה לימוד תורה מתוך הדחק שאין למעלה ממנו! אז פלא שתלמידים כאלו זוכים לסייעתא דשמיא מופלגת?

 

תמיד חשבתי שישיבה פירושה 'מסירות נפש', ובפרט כאשר מדובר בבחור שמוכן להפקיר מאחוריו את כל העולם הזה כדי לזכות בעולם הבא. בזמן האחרון מתברר לי דבר מאד מעניין. שמעתי בשם הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ש'ישיבה' זה לא מלשון "לשבת" שהרי בזמן גמרא עיקר הלימוד היה בעמידה. 'ישיבה'  זה מלשון 'משיבת  נפש' , אדם נמצא בבלבול , נפשו מפוזרת, והישיבה משיבה את נפשו!

 

הבה נמתח את הרעיון שלב נוסף קדימה. תצא לרחוב ותראה אדם חילוני בן שבעים עובד קשה, מדוע הוא עדיין עובד- כדי שיהיה לבניו על מה להתקוטט?! התשובה היא שלנשמה יש כוח אדיר , היא זקוקה לסיפוק!  אם מכוונים אותה לתורה היא מתמלאת בסיפוק רוחני, אך אם לאו מסוגל האדם לעבוד כמו- תסלח לי, משוגע והכול מחמת הדחף שנובע מהנשמה.

 

ולכן, מאחר שהישיבה מיישבת את נפשו של האדם, אין זה פלא שנערים מתחילים ללמוד תורה ומגלים את האור ונמשכים אחריו במלוא ההתלהבות.