תחיית המתים

מקרה מדהים במירון על קברו של רבי שמעון בר יוחאי של תחיית המתים: ילד קטן שמת וחזר לחיים.

 

 

 

האירוע התרחש ביום ל"ג בעומר שנת ה'תרפ"ג (לפני כשמונים שנה). את סיפור המעשה מביא מחבר הספר "הילולא דרבי שמעון בר-יוחאי" [בדף ט' א'] שהיה עד ראייה למעשה. וכך הוא כותב:- "לא אוכל להתאפק ולעצור מלספר מעשה ה', מעשה נס נפלא כי נורא הוא, אשר בעינינו ראינו, והנני עד ראייה לספר בקהל מעשה נס ופלא שראיתי בעיני בהיותי במירון ביום ל"ג לעומר בשנת תרפ"ג שחל אז ל"ג ביום השישי…"

 

את עדות זו מביא גם מחבר הספר "טעמי המנהגים" [בפרק ענייני הילולא דרבי שמעון בר יוחאי, עמוד רס"ג].

 

וזה תוכנו של האירוע המדהים: באותו ל"ג בעומר שחל ביום שישי, השתתפו עשרות אלפי חוגגים שעלו למקום הציון של רבי שמעון בר יוחאי במירון. רוב הקהל העצום שהיה שם, נשאר גם לשבת, והייתה זו שבת נפלאה של התרוממות עילאית. עם סיום תפילת המוסף של המניין האחרון סמוך לחצות היום (הקהל התפלל בבית המדרש שעל יד הציון בקדוש בכמה מניינים), נשמעו לפתע צעקות מחרידות של אישה אחת – אמא של ילד קטן שהביאה את בנה למירון כדי לעשות לו "חלאקה" (תספורת, מנהג להביא תינוקות שעדיין לא סיפרו את שער ראשם ולספרם שם). בנה הפעוט מת פתאום ושכב ללא רוח חיים, הרופאים הרבים שהיו במקום בדקו מיד את הילד, וקבעו שהוא מת כתוצאה מהידבקות במחלה הכולרה. (חולי רע, מחלה מסוכנת מאוד המסתיימת לעתים קרובות במוות).

 

הרופאים הורו לעשות הסגר ולערוך בדיקות רפואיות לכל הנוכחים במקום.

 

כל אותו הזמן המשיכה אמו, של הילד לזעוק וליילל ולבכות מרה על בנה המת. מחבר הספר מעיד: "אנוכי בעיניי ראיתי את הילד מונח על הארץ ירוק ומת. כל הקהל שהיו שם הצטערו מאוד על הילד ועל צערה של אמו, ומרוב צער לא יכולנו לעשות קידוש ולסעוד את סעודת השבת. ופתאום קמה אם הילד, לקחה את בנה המת על ידיה, ירדה למטה (הילד שכב כל הזמן באחד החדרים הקטנים הנמצאים בגג הקבר הקדוש בחצר) – לבית הכנסת שעל יד הציון הקדוש של רבי שמעון בר-יוחאי, הניחה את הילד על הרצפה, ובקול מר זעקה וצעקה: הוי צדיק! וי צדיק! רבי שמעון אני אמתך, באתי לכאן לכבודך כדי לגלח את בני יחידי אשר נתן לי השם יתברך בזכותך, באתי לקיים את נדרי אשר נדרתי להביאו לכאן ביום ל"ג בעומר, אתמול הבאתי אותו חי ועשיתי לו את התספורת בשירים ובזמירות, בתוף בכינור במשתה ובמחול, ועכשיו רבי שמעון הצדיק! איך אני יכולה לנסוע מכאן בלי הילד, באיזה פנים אבוא הביתה???

 

וקולותיה ובכיותיה זעזעו את כל המקום הקדוש, ולב מי לא נמס כמים לשמוע את קול צעקות האישה מרת הנפש!

 

לאחר מכן קמה האישה ואמרה: רבי שמעון הצדיק! רבי שמעון הצדיק! הריני הולכת ומניחה לפניך את בני כמו שהוא, אנא ממך – אל תביישני – אל תחזיר פני ריקם – אנא!!! תחזירו אלי חי כמו שהביאותיו אתמול אליך, ויתגדל ויתקדש שם ה' יתברך ושמך העולם, וידעו כולם כי יש ה' בעולם וצדיקים שופטים בארץ, היא יצאה וסגרה את הדלת של הבית כנסת, ורק הילד המת נשאר שם שוכב לבדו.

 

כעבור כמה דקות נשמע מתוך בית הכנסת קול בכייתו של הילד כשהוא צועק אמא! אמא! אחד הרבנים הגדולים ששהה במקום פתח את הדלת – והנה למול עיניו עומד הילד על רגליו בוכה וצועק – אמא, תני לי מעט מים אני צמא מאוד!!! נתנו לו מים והאם לקחה אותו והעלתה אותו לחדר, הקהל כולו עמד נדהם מתחיית המתים של הילד, כולם באו לראותו, הרופאים הרבים שהיו שם, בדקו אותו והודו שאין זה דבר שבדרך הטבע, אלא מעשה ניסים של תחיית המתים שנעשה בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ומיד הורו על ביטול הסגר.

 

הקהל כולו על עשרות אלפיו עמד ובירך ברכת מחיה המתים".

 

(זו כאמור עדותו של מחבר הספר "הילולא דרבי שמעון בר יוחאי", שהיה עד ראייה יחד עם עוד עשרות אלפי יהודים, לנס של תחיית המתים – וחזרתו לחיים של הילד המת: אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו…" ובמשנה [סנהדרין צ, א] למדנו "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אף שיש בידם הרבה מצוות אחרות, האומר אין תחיית המתים מן התורה", מי שכופר באמונה שהמתים יחיו בעתיד ברצות ה').

 

[מתוך הספר החיים שלאחר המוות]