גם הנשמה חייבת ב…'שטיפת רכב'

אהרן הכהן זוכה  בפרשתנו לשבחים על שלא דבק בו אבק ההרגל והשגרה, טבע האדם שכאשר מזדמנת לפניו מצווה חדשה או נדירה הוא מקיים אותה בהתרגשות והתלהבות, אולם את המצוות היומיומיות הוא מקיים מתוך  הרגל ושגרה ואין הן מעוררות אצלו רגשות מיוחדים. שגרה היא אחד הכלים ההרסניים בהם משתמש היצר הרע כדי להחליש את האדם בעבודתקרא עוד...

אהרן הכהן זוכה  בפרשתנו לשבחים על שלא דבק בו אבק ההרגל והשגרה, טבע האדם שכאשר מזדמנת לפניו מצווה חדשה או נדירה הוא מקיים אותה בהתרגשות והתלהבות, אולם את המצוות היומיומיות הוא מקיים מתוך  הרגל ושגרה ואין הן מעוררות אצלו רגשות מיוחדים. שגרה היא אחד הכלים ההרסניים בהם משתמש היצר הרע כדי להחליש את האדם בעבודת ה'. 

כאשר התקיף המלאך את יעקב אבינו נאמר בפסוק: "ויאבק איש עמו". אנשים מתגוששים מפזרים ברגליהם אבק, אולם חז"ל מסבירים שהאבק המדובר כאן לא היה רק תוצאה מהמאבק שהתנהל ביניהם. האבק עצמו היה נשק בו ניסה שרו של עשו להכניע את יעקב. מכאן שלא באבק רגיל מדובר אלא באבק שיש לו משמעות רוחנית רבה.

מה טיבו של אבק זה?
יש מפרשים שאבק זה הוא אבק ההרגל.

משל למה הדבר דומה – לאדם שקנה מכונית חדשה והביא אותה לשכונה. בתחילה מתפעלים כולם מחזותו הנוצצת של הרכב. אולם במשך הזמן מתכסה המכונית באבק וגם התרגשותם של הבעלים דועכת. כדי לחדש את ההתלהבות צריך למרק ולקרצף את הרכב ולהעביר אותו שטיפה מיוחדת על מנת להשיב לו את הברק הראשוני. באופן דומה צריך האדם לנקוט בפעולות מיוחדות על מנת להצית מחדש את התלהבותו מקיום המצוות ולא להניח לשגרת ההרגל להשתלט על חייו הרוחניים. 

בפרשת השבוע  זוכה אהרן לשבח מיוחד על כך שהדליק את המנורה בדיוק באופן שציווה אותו ה'. "ויעש כן אהרן… כאשר ציוה ה' את משה" (במדבר ח' ג'). רש"י במקום מדגיש: "ויעש כן אהרן – להגיד שבחו של אהרן שלא שינה". נשאלת השאלה – מה טיבו של שבח זה, כלום יעלה על הדעת שאהרן הכהן ישנה מציוויו המפורש של הקב"ה, ומהו אפוא החידוש בכך "שלא שינה"? 

אפשר לפרש שכוונת הכתוב להעלות על נס את התלהבותו של אהרון בקיום המצווה, שבכל פעם שהדליק את הנרות הוא עשה זאת באותה התלהבות ושמחה כמו בפעם הראשונה. אצל אהרן מצוות הדלקת המנורה לא התיישנה גם לאחר שקיים אותה עשרות ומאות פעמים. אותה התרגשות ואותה רעננות ללא שינוי. "להגיד שבחו שלא שינה".