היכן המקום הטוב ביותר לעסוק בתורה?

5 דברים שכדאי לדעת על לימוד התורה

 

מה צריך לכוון כשלומדים תורה? למה לומדי התורה פטורים מתשלום של אגרת שמירה ^ איפה המקום הטוב ביותר לעסוק בתורה? ולמה זה משתלם במיוחד ללמוד תורה?

 

אוהד אטינגר

צילום:  Photo by Yossi Zeliger Flash90

 

 1. לימוד התורה שקול כנגד כל מצוות התורה. כלומר, אדם שלומד תורה, נחשב לו הדבר כאילו שמר שבת, הקריב את כל סוגי הקרבנות, השיב אבידה, כיבד הורים, שמר על טהרה, נטל לולב, הניח תפילין וכן קיים את כל מצוות התורה מתחילתה ועד סופה. בלשון חז"ל הוגדרה כל האמור בכמה מילים בודדות: "ותלמוד תורה כנגד כולם".
 1. בלימוד תורה מקיימים את מצוות 'והגית בו יומם ולילה' עם כל מילה ומילה של לימוד תורה שאנו מוציאים מהפה. לכן כשאדם לומד ברציפות, הוא מוציא מפיו מילים בקצב של עד 200 מילים לדקה, וזוכה לקיים מצוות רבות כל כך.
  יתירה מזאת, מהחשיבות הגדולה של לימוד התורה ומהעובדה שהלומד זוכה למצוות רבות כל כך, אנו מבינים עד כמה חשוב לימוד התורה בעיני הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו שמחים ללמוד תורה ולעשות לו נחת רוח, בלי קשר לשכר הגדול שנזכה לקבל בזכות הלימוד הזה.
 1. לימוד התורה מגן על הלומד, כמו שאמרו חכמי התלמוד 'תורה מגינה ומצילה'. ולכן כשהיו גובים 'אגרת שמירה' מכל תושבי העיר כדי לשלם למאבטחים שיפטרלו בתוך העיר ומסביב לה בלילה כדי להגן על תושביה, לא היו גובים אגרה מתלמידי החכמים העוסקים בתורה, כי הם אינם צריכים לשמירה נוספת, ודי להם בשמירה של התורה הקדושה.
  לעומת זאת, אם היו גובים אגרת לצורך חפירת באר חדשה לעיר וכדו', גם תלמידי החכמים נדרשו לשלם את המס הזה, משום שהוא אינו קשור לשמירה שממנה הם פטורים כאמור.
 1. לימוד תורה אפשר לעשות בכל מקום ובכל זמן, אבל המקום שבו אפשר 'ללמוד ללמוד', כלומר המקום שבו ילמדו אותך איך ללמוד תורה, הוא בישיבה הקדושה. חשוב לדעת שיש הבדל גדול בין מי שלמד בישיבה למי שלא למד בישיבה, לא רק במהלך שנות הלימוד בישיבה עצמה, אלא לכל משך החיים, מי שלמד בישיבה ידע תמיד ללמוד תורה ברמה גבוהה יותר ובקלות רבה יותר ממי שהחל ללמוד תורה רק בגיל מאוחר יותר ובמסגרות פחות מחייבות מהישיבה הקדושה.
 1. כשלומדים תורה חשוב מאוד לעשות זאת עם כוונה נכונה. נכון שגם מי שלומד כדי להצליח בחיים וכדי שיהיה לו כבוד והערכה בין החברים נחשב ללומד תורה, וזכאי לשכר גדול על הלימוד, כי חז"ל אמרו "לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה', כלומר עצם הלימוד חשוב יותר מהכוונה, והכוונה הנכונה תבוא בהמשך בעזרת ה'.
  עם זאת, צריך להיזהר מאוד שלא ללמוד 'על מנת לקנתר', כלומר מי שלומד מתוך זלזול בתורה עצמה חלילה, או במי מחבריו, ולומד רק כדי לצחוק על התורה או על החברים שלו שאינם יודעים ללמוד ברמה גבוהה כמותו – לימוד כזה עדיף שלא היה מתבצע בכלל, כי הוא גורם יותר נזק מתועלת.
  ולכן חשוב ללמוד מתוך כוונה טובה, מתוך רצון לדעת את התורה הקדושה, ומתוך רצון לקיים את מה שאנו לומדים הלכה למעשה, ולא נשאיר זאת רק במצב של לימוד תיאורטי בלבד חלילה.

 

צילום:  Photo by Yossi Zeliger Flash90

מעוניין ללמוד תורה? 'אחינו' לשרותך

נשמח לעזור לך 1-800-20-18-19 (השיחה חינם)