התנין קפץ מהמים ותפס את ידו הימנית

הרב מאיר שפרכר בסיפור מרתק על קורות משפחה שנסעו לטיול בדרום אפריקה

ולפתע בלי הודעה מוקדמת הסבא של המשפחה מרגיש חבטה והוא נופל לתוך הנהר

התנין קופץ מהמים ותופס את ידו הימנית

 

הרב מאיר שפרכר בסיפור מרתק על קורות משפחה שנסעו לטיול בדרום אפריקה