גם אם נגזרה חלילה גזירה על האדם, יש באפשרותו לקרוע את גזר הדין

סיפורה המופלא של אמו של רבי ישמעאל בן רבי יוסי, שחזרה למקוה לטבול 80 פעמים בזו אחר זו.

סיפורה המופלא של אמו של רבי ישמעאל בן רבי יוסי, שחזרה למקוה לטבול 80 פעמים בזו אחר זו.

 

מידי פעם מגיעים אנשים שלא נפקדו בילדים 'זרע של קיימא', ומדברים בכאב על מר גורלם, ומבקשים לדעת מה עליהם לעשות.

אני מייעץ להם את מה שאמר ה'חפץ חיים' הקדוש, וגם מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה היה אומר זאת בשמו של ה'חפץ חיים':

וכך אומר ה'חפץ חיים': גם אם נגזרה חלילה גזירה על האדם, חלילה, שלא יהיו לו ילדים, יש באפשרותו לקרוע את גזר הדין, על ידי שהוא מוכיח לקדוש ברוך הוא, שהוא מתאמץ לשמור את מצוותיו וחוקיו מאוד.

דבר זה למדנו מהמדרש המובא בסוף ספרי הקינות, על רבי ישמעאל בן רבי יוסי, שהיה תנא גדול ואחד מעשרה הרוגי מלכות.

המדרש מספר שרבי ישמעאל היה אחד משבעת האנשים היפים שהיו בעולם, ופניו היו דומים למלאך.

במשך שנים רבות, עד זקנה ושיבה, לא נפקדו הוריו של רבי ישמעאל, הלא המה רבי יוסי ואשתו, בזרע של קיימא.

המדרש מספר ש'כיון שכלו רוב ימיו של רבי יוסי, אמרה לו אשתו: אדוני אישי, מה זה שאני רואה הרבה בני אדם שמצליחין בזרעם, ואנו לא הצלחנו בבנים, כי אין לנו יורש, בן או בת'!

בכל זאת, לא כרסם בהם הייאוש, ועדיין המשיכו להאמין ולקוות שהקדוש ברוך הוא ייתן להם זרע.

הם הבינו שיהודי לעולם לא מתייאש, וגם כשהמצב נראה אבוד, יש בידו אפשרות לקרוע את גזר הדין, אם ינקוט במעשים הראויים והמתבקשים.

 

חזרה לטבול 80 פעם

המדרש ממשיך ומספר שרבי יוסי אמר לאשתו שהנשים שהצליחו להעמיד ילדים, היה זה מפני ששמרו על עצמן בכך שהן נשמרות בחזרתן ממקווה הטהרה שלא לראות חיה טמאה או מראה שאינו הגון, עד שראו את פני הבעל שלהן.

אם חלילה ראו בטעות חיה טמאה, הן חוזרות וטובלות פעם נוספת.

ענתה לו אשתו: 'אם כך, אני מקבלת עלי להיות זהירה מאוד בדבר זה'.

ואכן, כשהלכה בפעם הבאה לטבול, ראתה כלב כששבה מהמקוה.

אשתו של רבי יוסי לא התעצלה והלכה למקוה בשנית.

בפעם השניה נקלע בדרכה חזיר,

הלכה לטבול בפעם השלישית ושוב נתקלה בחייה טמאה כששבה הביתה.

כך אירע גם בפעם הרביעית והחמישית, והיא נאלצה לחזור ולטבול פעם נוספת.

מספר המדרש, שהדבר אירע לה לא פחות מ-80 פעם!!!

80 פעמים טבלה, התלבשה באה לחזור הביתה ושוב נתקלה בחיה טמאה מה שגרם לה לשוב ולטבול פעם נוספת.

'אמר הקב"ה למלאך גבריאל: תראה כמה היא מתאמצת הצדיקה הזאת, לך ותיראה בפניה בדמות בעלה.

מיד יצא גבריאל והלך וישב בפתח המקווה, והיה נדמה לה כדמות רבי יוסי בעלה', וכו'.

אחר כך התעברה אשתו של רבי יוסי, וילדה את רבי ישמעאל כהן גדול, 'ונעשה יפה תואר ויפה מראה, כדמות גבריאל'.

למדנו ממדרש זה, עד כמה ממתין הקדוש ברוך הוא לאדם כדי שיתקרב אליו, ויתאמץ להוכיח לו שהוא מקיים את מצוותיו!

כשהאדם נוהג בדרך הנכונה, נפתחים לפניו כל שערי ההצלחה.

 

 

(מעובד מתוך הספר 'שמחה בבית')