כל עוד רוחם בם חזרו למעונם, ואכן גילו בספריה כמה ספרים שהיו הפוכים

סיפורים מדהימים מהאב ובנו הצדיקים, כיצד סייעו לנשים הרות ללדת בשלום את ילדיהן, וחסכו מהן פרוצדורה רפואית מורכבת

סיפורים מדהימים מהאב ובנו הצדיקים, כיצד סייעו לנשים הרות ללדת בשלום את ילדיהן, וחסכו מהן פרוצדורה רפואית מורכבת

בני זוג הגיעו אל מרן רבי יעקב ישראל קנייבסקי – 'הסטייפלער' זכר צדיק לברכה, וסיפרו בכאב שהאשה העומדת לפני לידה, התבשרה מהרופאים שהעובר מונח במצב הפוך.

כששמע זאת מרן, אמר לבני הזוג שיחזרו לביתם ויחפשו האם אין בארונות הספרים ספרי קודש המונחים הפוך…

אלה נדהמו למשמע התשובה, וכל עוד רוחם בם חזרו למעונם, ואכן גילו בספריה כמה ספרים שהיו הפוכים.

והנה הפלא ופלא: לאחר שהניחו את הספרים כראוי, התהפך העובר חזרה והלידה עברה בשלום.

 

'ונהפוך הוא'

 

סיפור דומה אירע גם עם בנו של 'הסטייפלער' מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א.

המקרה דלהלן סופר על ידי תושב בשכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, והסיפור אירע אצל שני בניו הנשואים.

אשתו של אחד הבנים הגיעה לסוף ימי הריונה, והרופאים קבעו שהעובר נמצא במצב הפוך, ויש לבצע היפוך על מנת להחזירו למצב הרגיל.

כפי שמקובל אצל בני תורה, לא עושים מאומה עד שמתייעצים עם גדולי הדור, ומקבלים את ברכתם.

מיהר אפוא האברך לביתו של מרן רבי חיים קנייבסקי ושאל מה עליו לעשות.

רבי חיים שמע את השאלה, והוציא מפיו שתי מילים הלקוחות מתוך מגילת 'אסתר' הנקראת בימי הפורים: 'ונהפוך הוא'…

השואל יצא מביתו של הרב, ובעוד הוא עושה את דרכו בחזרה לירושלים, הגיעה אליו הבשורה שהכל הסתדר, והעובר חזר למצב הרגיל. הרופאים אמרו בפליאה שאין הם יודעים כיצד קרה הדבר…

אשת האברך ילדה בן בשעה טובה, והכל עבר בשלום בסייעתא דשמיא.

והנה, בסעודת הברית סיפר אבי התינוק את הנס שאירע להם, והודה על כך להשם יתברך.

בין המסובים באולם נכח גם הבן השני שלי, מספר לנו אביהם של השניים, וכששמע את הסיפור קם מיד ממקומו ו…רץ לביתו של הרב קנייבסקי.

מה קרה?- גם אשתו היתה צריכה ללדת, והרופאים אמרו שגם העובר שבבטנה מונח הפוך.

הוא בא לרבי חיים, סיפר לו את הדבר, ושוב מוציא מרן שר התורה מפיו שתי מילים: 'ונהפוך הוא'…

וגם כאן חוזר הנס על עצמו, ובתוך זמן קצר התהפך העובר מבלי שהרופאים היו צריכים לבצע שום פעולה.

 

(מעובד מתוך הספר 'שמחה בבית')