מה עדיף להיות חתול או בן אדם? וידאו: הרב אמנון יצחק

האם אני באתי לעולם ללמוד ולהשכיל ולעבוד ולהתפרנס ומעמד ולרכוש רכוש ולעשות הכל כדי שאני כל כולי בסוף מאכל לתולעים? לא מסתדר.