כל הזוכים ללמוד בישיבה צריכים לשמוח

הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א: כל הזוכים ללמוד בישיבה צריכים לשמוח   מורי ורבותי, כל זמן שלא היה תורה באמת לא היה טוב כל הדורות עד מתן תורה היו רק יחידים. יחידים זה התחיל מאברהם אבינו יצחק יעקב והשבטים.   אבל אחרי שנתן הקב"ה את התורה זוהי התכלית של הבריאה ומי שיזכה לתורהקרא עוד...

הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א: כל הזוכים ללמוד בישיבה צריכים לשמוח

 

מורי ורבותי, כל זמן שלא היה תורה באמת לא היה טוב כל הדורות עד מתן תורה היו רק יחידים. יחידים זה התחיל מאברהם אבינו יצחק יעקב והשבטים.

 

אבל אחרי שנתן הקב"ה את התורה זוהי התכלית של הבריאה ומי שיזכה לתורה אפילו איזה שייכות קטנה אבל יש לו שייכות לתורה הוא המאושר ובשביל זה יש הרבה דינים שמצינו אבל התכלית היא התורה.

 

המשנה אומרת ותלמוד תורה כנגד כולם, והגאון מוילנא מפרש שכל תיבה ותיבה שלומד הוא מצווה בפני עצמה, אם כן כשלומד דף אחד מקיים כמה מאות מצוות, וכי יכולים לתאר מה זה, על כל מילה של תורה אפשר לזכות לחיי נצח, ולהיפך רח"ל הכל הפוך.

 

וממילא כל הזוכים ללמוד בישיבה צריכים לשמוח מאד שנמצאים במקום שאפשר ללמוד ללא הפרעות , שהיו הרבה אנשים שלא זכו לזה, וברוסיה במשך שבעים שנה היו שרצו ללמוד ולא יכלו, ויש אנשים בכמה מדינות שלא יכולים להגיע ללמוד מפני כמה טעמים, ואנחנו ברוך ה' זכינו שיכולים ללמוד, ואפשר לזכות בנצחיות על כל דיבור ודיבור.

 

[כינוס לב לאחים ומוסף ישיבה-יתד נאמן]

 


 

 

 

רבי יהושע רוזנברג -רבה של קרית נורדאו בנתניה: רק לימוד התורה הוא שמקרב רחוקים

 

אנחנו רואים שרק לימוד התורה הוא שמקרב רחוקים. רק מי שהתחיל את דרכו לשמירת תורה ומצוות בלימוד הגמרא. כי להיכנס לשמירת תורה ומצוות צריך בשלות שכלית, רגשית ונפשית. ולימוד התורה הוא המביא את האדם לבשלות שכלית , רגשית ונפשית. לדאבון לב אנחנו רואים שכאלו שמתקרבים מכל מיני דברים רוחניים ולא מלימוד תורה מגיעים לכל מיני דברים שונים ומשונים.

 

[כינוס לב לאחים]

 


 

 

רבי שלמה אנגלנדר- ראש ישיבת בית שמעיה: הישיבה שומרת ומצילה

 

רבי שלמה אנגלנדר שייסד והקים לפני שלושים שנה את אחת הישיבות הנודעות והמפוארות- "בית שמעיה" הנמצאת בכותל המזרח של עולם הישיבות בימינו.

 

השל"ה הקדוש אומר, שלאדם ישנם שבעה שערים: שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים ופה. כשפתחנו את הישיבה אמרנו, לבן ישיבה ישנו שער אחד: השער של הישיבה. כשבחור היה שומר את עצמו בשער הישיבה, היה נשמר, וניצל יחסית.

 

היום היצר הרע מכניס לך מכשיר בגודל אצבע עם כל זוהמת הרחוב בתוכו.

 

האמת שבתחילה חשבתי, שאין אנו מסוגלים להתמודד עם כאלו דברים, אין לנו מסורת איך מתמודדים עם 'עולם הזה' בנוסח תש"ע…

 

אבל יש גמרא בחגיגה שצריכה לנחם. מבואר בדברי הגמרא שכח השטן וכוח הקדושה- שווים. אם כן, אנו, אמנם אין לנו מסורת כיצד מתמודדים עם יצר הרע שכזה, אולם אם זה היצר הרע של דורנו הרי שאנו מסוגלים ומוטל עלינו להתמודד עימו ולהלחם בו בכל הכוחות, כי יש לנו את הכוחות לכך.

 

כיום לאחר עשרות שנים, כשרואים את אלפי תלמידי הישיבות, ניתן לומר ברורות בסיפוק עצום לעין כל: נצח ישראל לא ישקר!!