שאלה: האם על אכילה שאורכת פחות משלוש דקות יש לברך ברכה אחרונה?

תשובה: על כל דבר בגודל של קופסת גפרורים שנאכל תוך 5-6 דקות יש לברך ברכה אחרונה.

שאלה:

האם על אכילה שאורכת פחות משלוש דקות יש לברך ברכה אחרונה?

 

תשובה:

על כל דבר בגודל של קופסת גפרורים שנאכל תוך 5-6 דקות יש לברך ברכה אחרונה.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א