לימוד בישיבה, היום יותר מתמיד!

הגאון רבי ברוך ויסבקר - ראש ישיבת בית מתתיהו מסביר למה היום לימוד בישיבה חשוב יותר מפעם

הגאון רבי ברוך ויסבקר – ראש ישיבת בית מתתיהו:

 

באופן כללי, אין להשוות כלל בין הישיבות כיום, לישיבות בדורות הקודמים. בעבר, הייתה הקהילה היהודית, היה רחוב יהודי, המצב הטבעי היה שגם מי שלא מצא את עצמו בישיבה, מצא את עצמו במסגרות טובות אחרות.

 

אלא שהשאלה המרכזית שעומדת בפנינו דבר יום ביומו היא אינה מה נשתנה מדורות קודמים להיום אלא מה נשתנה בין לפני שנים בודדות לבין המצב כיום. המצב מתדרדר משנה לשנה, עקב ההתפתחות הטכנולוגית,

 

המקרבת את כל הבלי העולם אל תוך כף ידו, והחוסן הנצרך בכדי להישאר יהודי טוב, הרבה יותר נצרך מאשר בעבר. לא רק בין פעם להיום, אי אפשר להשוות. גם בין מצבינו היום, לבין מצבינו לפני חמש שנים, אין להשוות.

 

ברור שצריך כיום בסיס חזק ביותר, גם מי שלא ברור לו כי ימשיך בלימודיו לאורך שנים, בכדי שיהפוך לאדם טוב, מוכרח הוא בשנות בחרותו ללמוד בישיבה ולהשקיע בשנים הללו את כל כוחו בכדי ללמוד ולקבל חינוך תורני והשקפתי,

 

יחד עם גישה נכונה לדרכה של תורה בצורה מרוכזת- דבר שיאפשר לו בהמשך דרכו בחיים לבסס את חייו על אותם ערכים נעלים.