ההבדל בין בן ישיבה לתלמיד אונברסיטה

הגר׳׳ד כהן מסביר על מעמדו המיוחד של בן ישיבה

הגאון רבי דוד כהן – ראש ישיבת חברון

 

היחס לתלמיד הנמצא בישיבה אינו כיחס של להבדיל אלף אלפי הבדלות של נער צעיר הלומד בתיכון או באוניברסיטה שאין לו שייכות כלל למקום עצמו ואין זה רק מקום בו הוא קונה את חוכמתו.

תלמיד ישיבה תוארו "בן ישיבה" ובן ישיבה פירושו של דבר שהוא מחובר ושייך למקום בכל הליכות חייו כמו שבן מחובר לבית הוריו בכל הליכות חייו.

 

ישיבה היא מקום גידולו של בן הישיבה והיא המקום לעלות ולהתעלות ולהתרומם. הישיבה היא "בית גדול" כיון שהיא מקום שמגדלין בו תורה ותפילה וצורת הישיבה האמיתית היא בית שמגדלין בו תורה ותפילה ואין ספק שמי שרוצה להתעלות בעצמו בתפילה ובתורה זה רק בישיבה שהיא "בית גדול"