המת חזר לחיים

אירוע מדהים: נפטר חוזר לחיים בתוך גופו, בכדי לסייע לאישה אלמנה להשיא את בנותיה. בזכות מה זכתה האישה לגילוי הנדיר???

אירוע מדהים: נפטר חוזר לחיים בתוך גופו, מסייע לאישה אלמנה להשיא את בנותיה ומתגלה בזכות אמירת "קדיש".

 

אישה בעלת עסק מבוסס, הייתה נוהגת במשך שנים רבות להביא מדי פעם בפעם תרומה הגונה לישיבה באזור מגוריה, בתנאי שיגידו בישיבה קדיש תמידי לעילוי אותן נשמות גלמודות שאין מי שיגיד קדיש אחריהן. הישיבה העמידה בחור מיוחד שאמר קדיש לטובת נשמות אלו.

 

לימים הסתלק לעולמו בעלה של אותה אישה, ומכיוון שהוא ניהל את העסק ביחד איתה, פגעה פטירתו בעסק, שנצטמק והלך עד שנסגר כליל. מצבה הכלכלי של האישה הלך והחמיר, וברבות הימים נפל עליה עול נוסף, כאשר שתי בנותיה התבגרו ולא מצאו מישהו מתאים לנישואין.

 

האישה נשאה את סבלה בדומיה, קבלה עליה את הדין באומץ והשלימה עם מר גורלה, אולם, על דבר אחד לא יכלה לוותר ולבה היה מר עליה ביותר והכאיב לה מאוד, וזהו, עניין שמירת הקדיש שעלול להתבטל, אחרי שהפסיקה את הקצבתה למטרה זו.

 

במר נפשה עלתה להנהלת הישיבה ושטחה את בקשתה שהישיבה תסכים להמשיך גם הלאה את שמירת הקדיש לעילוי הנשמות הגלמודות, עד שירחיב ה' את גבולה ותחזור לתמוך בישיבה כמקודם.

 

התרגשו מאד ראשי הישיבה מתום ליבה וצדקת נפשה של אלמנה זו, והבטיחו למלאות את מבוקשה לשמור את אמירת הקדיש כמו עד כה.

 

הבטחה זו מילאה את נפשה אושר אין קץ, וכשברק של אושר מנצנץ מעיניה הנוגות, נפרדה מראשי הישיבה ופנתה ללכת לדרכה. מעתה שוב לא העיק עליה כל כך מצבה שלה, ואפילו מצב שתי בנותיה. כי מרגע שעניין הקדיש לנשמות הגלמודות הובטח לה, כמעט שלא חסר לה כלום בעולמו של הקב"ה. ובעניין שתי בנותיה, שמה מבטחה באלוקים אבי היתומים ודיין האלמנות. והוא הרחום והחנון יראה בודאי בעוניין של בנותיה, ויזמין להם את זיווגן ואת כל צורכיהן.

 

בצאתה לרחוב בא למולה יהודי ישיש בעל הדרת פנים נדירה, כשזקן צח כשלג יורד על פי מידותיו וברכה לשלום. הופתעה האישה מהסברת הפנים הלבבית של הזקן הבלתי מוכר לה. הפתעתה גדלה שבעתיים, בעת שהזקן התקרב אליה ונכנס איתה בשיחה לבבית תוך התעניינות במצבה ובמצב בנותיה.

 

נאנחה האישה קשות ושטחה לפניו את מר גורלה ואת נפילתה לשפל המדרגה, עד שאין לה את האמצעים ההכרחיים לחיים תקינים.

 

"מהו הסכום המשוער הדרוש לך להוצאות נישואיהן של בנותיך?" – שאל הזקן.

 

"לשם מה חשוב לכבודו לדעת?" השיבה האישה בתימהון בסכום המשוער.

 

שלף הזקן גיליון נייר ורשם הוראה לבנק המקומי לשלם לאישה את הסכום שנקבה. אולם בטרם שם את חתימתו, הביע את משאלתו שהיות ומדובר בסכום רציני מאד, רצוי שתהא חתימתו בנוכחות עדים שיראו במו עיניהם כשהוא חותם אישית על ההמחאה, ויאשרו זאת בחתימת ידם.

 

נרגשת ומופתעת ממה שהתרחש, עלתה לאולם הישיבה ובקשה משני בחורים להילוות אליה. משראה אותם הזקן, הציע להם שיתבוננו איך שהוא שם את חתימתו על הוראת התשלום, וליתר בטחון בקש מהם פיסת נייר ורשם עליה את חתימתו למזכרת ולדוגמא.

 

במוסרו את ההמחאה על הסכום הנכבד לידי האישה, הורה לה שתלך לפדות את ההמחאה למחרת בבוקר.

 

כל העניין נראה לאישה ההמומה תמוה ומוזר. מה ראה הזקן הזר הבלתי מוכר להסביר לה פנים, ולהראות רוחב לב כזה, עד כדי כיסוי הוצאות השאת שתי בנותיה. אף על פי כן הזדרזה  למחרת לסור אל הבנק ולנסות בלב דופק את מזלה.

 

כשבחן פקיד הבנק את ההמחאה, תקע בה ובאישה המגישה מבט תוהה, מסתכל פעם ופעמיים וכולו נבוך ומשתאה. תוך הבעת סימני המבוכה ביקש מהאישה להמתין, והוא נכנס עם ההמחאה למנהל הבנק שהיה גם בעליו. וכאן התרחש משהו דרמטי ביותר.

 

כשראה מנהל הבנק את ההמחאה, הוא צנח מכיסאו והתעלף…

 

בבנק קמה מהומה, הפקידים שמעו על המתרחש, הכניסו מיד את האישה לחדר צדדי והפקידו עליה שומר לבל תתחמק, תוך חשש שיש כאן עניין עם מעשה מירמה.

 

אחרי ששבה רוחו של מנהל הבנק, ביקש לראות את האישה שהגישה את ההמחאה לפירעון. בהיכנסה בבהילות שאלה, אימתי וכיצד קיבלה את ההמחאה.

 

"רק אתמול קיבלתיו מיהודי מכובד בעל הדרת פנים, וישנם אפילו שני בחורי ישיבה היכולים לשמש כעדים, שראו איך שכותב ההוראה חתם על ההמחאה" – ענתה  האישה כמתנצלת.

 

"האם תוכלי לזהות לי את האיש אם אראה לך אותו בתמונה?" – שאל המנהל.

 

"בוודאי אזהה אותו, וגם אין לי כל ספק שגם שני הבחורים יוכלו לזהות אותו"- ענתה.

 

הורה המנהל להביא לפניו את תמונת דיוקנו של אביו המנוח, וכשהוצגה התמונה בפני האישה, הצביעה ללא היסוס כעל האיש שנתן לה את ההמחאה.

 

ציווה המנהל לפרוע את ההמחאה ושיחרר את האישה .

 

אחרי שהאישה עזבה, סיפר המנהל לנוכחים את פשר הפרשה המוזרה שהתחוללה למול עיניהם.

 

    האיש שמסר את ההמחאה לאישה, אינו אלא אביו שהלך לעולמו לפני עשר שנים. בלילה שלפני כן הופיע אביו בחלום ואמר לו בזה הלשון: "דע לך שמאז שסרת מהדרך הישרה והתחתנת עם אישה גויה והפסקת לשמור את הקדיש, לא מצאה נשמתי מנוחה, עד שבאה אישה אלמונית וציוותה להגיד קדיש לנשמות שאין אומרים קדיש אחריהם, וזכותי עמדה לי שהקדיש הזה שאמרו בישיבה לפי פקודת האישה גרם עילוי ונחת רוח לנשמתי. אישה זו תופיע מחר בבוקר בבנק שלך עם המחאה שמסרתי לה לכיסוי הוצאות נישואיי שתי בנותיה". קמתי בבוקר נפעם מהחלום, סיפרתיו לאשתי שלעגה לכל העניין. אולם משהופיע האישה עם ההמחאה נתאמת לי שאכן החלום אמת היה.