הבגידה וה"שינוי"

ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה. ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותי להפרכם את בריתי.     הבגידה וה"שינוי"   הסבר מדורג ומקיף של רש"ר הירש, כיצד מגיעים יהודים לדרגת שפלות של אובססיה מטורפת להשמיד ולנתק כל זיק יהודי השייך לקיום התורה והמצוות. מה הםקרא עוד...

ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה. ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותי להפרכם את בריתי.  

 

הבגידה וה"שינוי"

 

הסבר מדורג ומקיף של רש"ר הירש, כיצד מגיעים יהודים לדרגת שפלות של אובססיה מטורפת להשמיד ולנתק כל זיק יהודי השייך לקיום התורה והמצוות. מה הם מניעי השנאה, המאיסה, הבגידה והגועל שיכול לחוש יהודי כלפי שומרי תורה ומצוות !!!

 

במשך מאות ואולי גם אלפי שנים אומרים היהודים הצועדים בדרך התורה בנוסח כזה או אחר ובסגנון כלשהו את אותה אמירה, ברוטינה שחוזרת על עצמה בדיוק כפי שמהות הדברים חוזרים על עצמם:

"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו"

ובכל דור ודור ישנן פרשנויות אחרות למושג "לכלותינו"!