מעשה בשני שעירים / מעשה בשני צעירים

ולָקַח אֶת שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם וְהֶעֱמִיד אֹתָם לִפְנֵי יְהֹוָה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד: וְנָתַן אַהֲרֹן עַל שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם גֹּרָלוֹת גּוֹרָל אֶחָד לַיהֹוָה וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל:  וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת הַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַיהֹוָה וְעָשָׂהוּ חַטָּאת: וְהַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַעֲזָאזֵל יָעֳמַד חַי לִפְנֵי יְהֹוָה לְכַפֵּר עָלָיו לְשַׁלַּח אֹתוֹ לַעֲזָאזֵל הַמִּדְבָּרָה: (ט"ז ז')                         מעשה בשניקרא עוד...

ולָקַח אֶת שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם וְהֶעֱמִיד אֹתָם לִפְנֵי יְהֹוָה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד: וְנָתַן אַהֲרֹן עַל שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם גֹּרָלוֹת גּוֹרָל אֶחָד לַיהֹוָה וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל:  וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת הַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַיהֹוָה וְעָשָׂהוּ חַטָּאת: וְהַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַעֲזָאזֵל יָעֳמַד חַי לִפְנֵי יְהֹוָה לְכַפֵּר עָלָיו לְשַׁלַּח אֹתוֹ לַעֲזָאזֵל הַמִּדְבָּרָה: (ט"ז ז')

                       

מעשה בשני צ/שעירים


מעשה בשני צעירים, דומים וזהים במראה, בגובה, ובכל דבר שעמדו בראשית דרכם – בפתח בית המדרש. אך בסופו של דבר, האחד נשאר בקודש פנימה, ואילו חברו "הלך לעזאזל". מה קרה ? איך זה קרה ? מטאפורה על שני השעירים וגורלם – מאת הרש"ר הירש. 

 

אגרת לבן ישיבה !

 

"זמן קיץ" נפתח בהיכלי הישיבות ועימו החיזוק הגדול, לאור המצב של עם ישראל.

אתה, כבן ישיבה, מהווה עבור כלל ישראל משענת של תקווה ושל כוח, כי על תורת ה' הנלמדת בישיבות הקדושות אנו בטוחים סמוכים ונשענים. בימי חושך ואפילה אלו, מן הראוי שנתחזק כולנו בהשקפת התורה ונקבל על עצמנו החלטות נכונות. ולשם כך הבאנו עבורך באגרת זו את ביאור הרש"ר הירש –מגדולי הוגי הדעה של עמנו בעת האחרונה –לפרשת שני השעירים וגורלם, המוזכר בפרשתינו. ביאור זה הוא מסר השקפתי טהור ובלתי מתפשר לכל יהודי העומד וניצב בפתח בית המדרש. וזה תוכן דבריו [ע"פ רוב בלשונו]: 

 

שני השעירים האמורים כאן, מתארים לפנינו שתי דמויות.

בתחילה הם זהים בתכלית, אך דרכיהם נפרדות על סף המקדש.

 

שניהם עומדים כאחד ובשווה, שניהם זהים במראה, בגודל, בשווי, והם נלקחו ונקנו יחדיו. שניהם כעומדים בשווה "לפני ה' פתח אוהל מועד", שניהם עומדים בפני אותה הכרעה –באפשרויות שוות של הכרעה, האם להיות לה' או "לעזאזל". שניהם יכולים להיות כך או אחרת,

יתר על כן,

כל אחד יכול להיות כך, רק מפני שהוא יכול להיות גם אחרת, כי אין הגורל עליהם חל, אלא אם כן יכולים שניהם להיות ראויים לה'.

 

ומכאן ואילך, דרכיהם נפרדות בתכלית הפירוד.

 

מי שהוכרע לה', ימות בשחיטה, בסכין חריף של המקדש, יתקבל בכלי המקדש והוא יגיע משם אל קודש הקדשים – הוא מקום ההשלמה של חזון חיי תורה –להיות האדם מרכבה לשכינה. כנגד זה, מי שהוכרע לעזאזל, לא ייפגע בסכין המקדש, הוא לא ימות בשחיטה, אלא יעמוד חי, בלא פגע, בלא שינוי, בעצמיות חיה יעמוד לפני ה' בפתח המקדש, אך הוא לא יבוא אל המקדש פנימה אלא יוצא ממקומו וממושבות האדם ויגיע אל השממה. כי בהפנותו עורף למקדש, שמר על חיי עצמיותו ויסיים אותם בשממת המדבר.

 

כל אחד מאיתנו הוא בבחינת שעיר –אומר רש"ר הירש –ניתן לו כוח ההתנגדות והוא מוכשר להתנגד בעוז לכל דרישה שהוטלה על רצונו.

 

ערכם המוסרי של חיינו, תלוי באופן הפעלת כוח זה !!!

 

בידינו להפעיל את כוח ההתנגדות ברשות ה' ותחת מרותו, בידינו להיות בבחינת "שעיר לה', להתנגד לכל הגירויים הפנימיים והחיצוניים המפתים אותנו לסור מעל ה', או בידינו להיות בבחינת "שעיר לעזאזל", להפעיל את כוח ההתנגדות על ידי סירוב עז לשמוע בקול ה', כי אף שה' העניק לנו את כוח ההתנגדות, בידינו להפנות כוח זה עצמו כנגד הנותן. הרשות בידינו להתמכר ללא מגן לחושניות ולכל גירוייה, אף על פי שה' לא נתן לנו את כוח ההתנגדות אלא לצורך המלחמה בפיתויי החושניות. מי שנחלט לכוח החושניות – בניגוד למי שהשתעבד לה' ולתורתו – קרוי כאן לעזאזל.

 

במכלול בריאתו הענפה של בורא העולם, הוא הלביש יצור אחד בלבוש ארצי, ונפח בו מרוחו ומנשמתו, אף הוא אמר לו :

"היה אדם", היה דומה לי, כדמותי וכצלמי, עליך להיות חסר מעט מאלוקים, לשלוט בזעיר אנפין בעולם, נתתי לך חירות מחירותי, ואצלתי לך כוח מכוחי לשלוט ברוב הכוחות. אמנם, בלבושך –הגוף, שולטים בעוז כל מיני כוחות ושאיפות, כדרך שהם שולטים בכל העולם. אם תניח לאותם כוחות ללכת, ילכו הם לנפשם ויעשו דרכם  על פי הבנתם. אולם אני הנותן לך את החירות ואת כוח השלטון, ושומה עליך לנצל את חירותך לנהוג ביד חזקה בעולם זה שלך, על כל הכוחות והשאיפות שבו, את כולם תשעבד לחוקי רצוני בכוח ובחירות שבידך. וכך, שעה שתשעבד לי את כוחותיך ושאיפותיך ואתה עצמך  תשתעבד לי בהם, תהיה קרוב אלי למעלה מן הכל. אתה היחיד שהוא בעל חירות, בעולם מלא של כוחות חסרי חירות.

 

אולם מושג החירות כולל בתוכו גם את האפשרות להתנגד לרצון ה'. כי כל מעלת האדם מותנית בכושרו לחטוא וכל כבוד האדם הוא ביכולת שניתנה לו להמרות את רצון ה'.

 

אצל כוחות הבריאה וברואיה האחרים, אין החטא מצוי כלל, אך דווקא משום כך אין שם מעלות מוסריות !

 

אלמלא הייתה החושניות מפצה את האדם, אילו היה גם האדם מוצא סיפוק לנפשו רק בניצול כוחותיו כרצון ה', אילו היה לו כל רע –מר, וכל טוב –מתוק, אלמלא היה יכול להתנגד לרצון ה' כדרך שהוא יכול להתנגד לפיתויי יצריו, אלמלא הי מסוגל להיות שעיר לעזאזל – כשם שהוא מסוגל להיות שעיר לה', כי אז היה גם הוא נתון לכפיית חוקי ה' כשאר כל הברואים נטולי החירות. כי הללו לעולם לא ישנו את תפקידם, שכן רק קיום רצון ה' מביא להם סיפוק וכל סטייה ממנו נוגדת את טיבעם.

 

כך הועמדנו כולנו בפני ההכרעה בין ה' ובין עזאזל !

כולנו עומדים בפתח המקדש כדי לבחור בין ה' לבין עזאזל !

כולנו עומדים בפתח המקדש כדי לבחור בין ה' לבין כוח החושניות !!!

 

שם,

בקודש הקדשים,

מונחת התורה !!!

 

ניתן עינינו בתורה, ונקבע את החלטתנו. יכולים אנחנו לבחור בה', נרכז את כל כוח ההתנגדות שניתן לנו כדי לסרב לכל הבא לעקרינו מיעודינו, נהיה קרובים וקנויים ודומים לה' בקיום רצונו ובעשיית כל טוב, אז נבוא בשמחה אל חצר מקדשו בסכין חריף של מקדש, נבטל את חיי הבהמיות של החושניות. כך, נזכה להתקבל במקדש, נתקרב אל ה' אף בחיינו החושניים על ידי עשיית רצון קודשו עלי אדמות.

 

אך יכול האדם לבחור בעזאזל, הוא יעמוד בפתח המקדש ויכוון את כוח ההתנגדות שבו, כנגד רצון ה'. הוא יסרב להקריב את חיי הבהמה שבו, הוא ימאן למסור את כוח החושניות בידי הסכין שנמסר לידו בפתח המקדש, ולמראה תורת ה' הוא יקיים בלא כניעה את חיי הבהמה. באותה שעה, התמכר לעזאזל, לכוח החושניות הבלתי מבוקרת, ואין לזה מקום במקדש ולא בתחום חיי עם ואדם, שהרי אלו משגשגים רק באור התורה. ולכן מקומו כעת במדבר, שם אין העולם הארצי יכול להתעלות לתחום החירות על ידי מעשי האדם המוסרי.

 

ולאיש מאיתנו לא נפלה ההכרעה מראש !!!

 

אין הדבר תלוי לא במראה לא בקומה ולא בדמים !!!

 

לא כבוד והוד,

לא שיעור קומה,

ואף לא נכסים וממון,

ניכבד או נקלה,

גדול או קטן,

עשיר או עני,

היום או אתמול, ובכל עת,

יכול כל אדם להיות לה' או לעזאזל !!!

 

וההכרע לעזאזל, מבזה את האדם רק אם היה יכול באותה עת להיות נאמן לה' ולתורתו. כי עצם פיתויו לעזאזל צריך להביאו לה', שאלמלא עזאזל, לא היה הוא בן חורין וחופשי לבחור בעבדות לה', שלא ניתנה החושניות לאדם למען תשלוט בו אלא למען ימשול בה – "ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו".